Bruken av Barnehusene øker kraftig

Terskelen for å bruke tilbudet landets Barnehus har til misbrukte og voldsutsatte barn er blitt lavere. Det viser et stadig voksende antall dommeravhør.

Barnehuset i Kristiansand

Barnehuset i Kristiansand har opplevd den største veksten i antall dommeravhør. (arkivbilde)

Foto: NRK

Anne-Lise Farstad

Anne Lise Farstad mener Barnehus fremmer barns rettssikerhet. (arkivfoto)

Foto: NRK

I fjor ble det i Barnehusenes regi holdt 1250 dommeravhør i volds- og overgrepssaker.

Trenden så langt i år viser at antallet avhør kan øke med 50 prosent i 2011.

- Dette er et skritt på veien til bedre rettssikkerhet for barn, sier leder for Barnehuset i Kristiansand, Anne-Lise Farstad.

Flere saker - ikke mer vold


Justisminister Knut Storberget åpnet det første Barnehuset i 2007, og siden har det blitt sju stykker. Alle er skreddersydd for avhør av barn i volds- og overgrepssaker.

I Kristiansand ble 89 barn avhørt i første hele driftsår i fjor. Det antallet blir trolig passert før sommeren i år. Leder Anne-Lise Farstad forklarer den voksende saksmengden slik.

– Det vi opplever er at man ser mer alvorlig på saker der det er familievold og derfor tar tak i og får opplyst disse sakene på en helt annen måte enn før, sier Farstad.

– Betyr det at det at det nå er flere voldssaker hvor barn er involvert ?

– I realiteten tror jeg ikke det er flere slike voldssaker. Men det er flere saker som bli løftet opp slik at det blir igangsatt dommeravhør, sier hun.

Avstand avgjørende

Enkelte av Barnehusene sliter med at politidistrikt langt unna ikke bruker tilbudet. Samtidig må seksuelt misbrukte barn vente i uker og måneder på å bli avhørt. Det til tross for at loven sier at de skal avhøres inne to uker.

Helle Leinslie

Politidistrikt som sogner til Barnehuset i Trondheim, viser ulik interesse for tilbudet, sier Helle Leinslie. (arkivfoto)

Foto: Håvard Gosse Bergseth / NRK
Astri Aas-Hansen

Økt bruk av Barnehus betyr ikke økt vold mot barn, mener Astri Aas-Hansen. (arkivfoto)

Foto: regjeringen.no, John Petter Reinertsen (Samfoto)

Barnehuset i Kristiansand har slitt med manglende respons fra Vestfold og Telemark.

– Til nå i år har vi hatt 6 avhør fra Vestfold - mot 0 i fjor, så det er positivt. Og vi jobber i forhold til Telemark slik at de skal bruke oss mer, sier Farstad.

Samme problemet opplever Barnehuset i Trondheim. Politiets vilje til å bruke dem varierer veldig, forteller leder Helle Leinsli.

– For oss ligger den største utfordingen i Møre og Romsdal og det er nok litt delte meninger om bruken av Barnehuset både fra politiet og tingrettens side, sier Lenslie.

Flere anmelder barnevold

På Barnehuset i Kristiansand ligger det an til en fordobling av antall dommeravhør i år, mens veksten i Tromsø, Hamar og Trondheim trolig blir mellom 35 og 70 prosent i 2011.

Helle Leinslie tror det er flere årsaker til denne økningen.

– Noe av det handler nok om at langt flere saker bli anmeldt når det gjelder overgrep og vold mot barn. Jeg tror også det handler om at det har vært mer fokus både i media og fra departementets side om disse sakene.

– Samtidig er det også slik at barna på selvstendig grunnlag får status som fornærmet når de har vært vitne til vold i familien - og skal da til dommeravhør i forhold til det de har vært vitne til, sier Lenslie.

– Rettssikkerheten må ivaretas uansett

Statssekretær Astri Aas-Hansen i Justisdepartementet synes tallene fra Barnehusene er gode nyheter.

– Vi synes det er godt å høre, men jeg må presisere at vi ikke tror at dette betyr at flere barn utsettes for overgrep, men at vi har fått en økt oppmerksomhet på barn som gjør at flere overgrep oppdages.

Departementet avviser at rettsikkerheten svekkes for barn som bor langt unna Barnehusene, i politidistrikt som i mindre grad bruker tilbudet.

– Vi forutsetter at rettssikkerheten ivaretas uavhengig av om barnet kommer til Barnehus eller ei. Men vi ønsker at alle barn blir behandlet og tatt i mot på et Barnehus, sier Aas-Hansen.

At enkelte politidistrikt med lang reisevei til nærmeste Barnehus får økte kostnader, bør ikke hindre bruk, mener statssekretæren.

– Vår erfaring er at når politiet først blir kjent med Barnehuset etter å ha kommet dit første gang - så fortsetter de å bruke det. Vi mener flere politidistrikt kan gå sammen for å få til løsninger som kan redusere kostnadene med lang vei, sier Aas-Hansen.