Hopp til innhold

Overholder ikke fristen

Seksuelt misbrukte barn må vente i uker og måneder på å bli avhørt. Det til tross for at loven sier at de skal avhøres innen to uker.

Barnehuset Hamar

Her på Barnehuset i Hamar blir seksuelt misbrukte barn avhørt.

Foto: Brenden, Jo E. / SCANPIX

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

– Hun sliter med mareritt om natten. Hun svetter. Jeg skifter sengetøy tre-fire ganger i uken. Hun bærer tydelig preg av at det er noe som har skjedd, sier moren til en fire år gammel jente som fortsatt venter på å bli avhørt. Mor er fortvilet.

Det har gått syv uker siden den vesle jenten fortalte hva den voksne mannen hadde gjort med henne. Saken er meldt til politet. Fireåringen har ennå ikke fått forklare seg i dommeravhør. Den lovpålagte fristen gikk ut for fem uker siden.

Brytes i hele landet


Dette er bare et eksempel på at teori og praksis spriker. NRK har hentet inn tall fra seks barnehus som tilsammen gjennomførte omtrent 1200 dommeravhør av barn i 2010.

Fristen på to uker blir ikke fulgt. I Oslo tar det gjennomsnittlig 49 dager for barna får forklare seg. I Kristiansand tar det 67 dager. Bergen ligger lavest med en ventetid på 32 dager.

Understreker viktigheten av fristen

Kristin Konglevoll Fjeld

Kristin Konglevoll Fjeld.

Foto: Kristin Konglevoll Fjeld / NRK


– En del av de barna som kommer til oss er jo ganske små, og nede i tre-fire år, sier Kristin Konglevoll Fjeld som er leder på Barnehuset i Bergen. Her foregår det dommeravhør av barn.

Hun vet hvor viktig det er å handle raskt når et barn kan ha blitt utsatt for seksuelle overgrep. Kongevoll Fjeld er uroet over at fristen blir brutt om og om igjen.
– Det er veldig mange ting som kan skje hvis en venter med å få sikre barnets forklaring. De kan begynne å bekymre seg for far og mor. De kan bekymre seg for hva som skjer med seg selv, og om noen tror på dem, forteller hun.

LES: Forvirring rundt Barnehuset .

Kan bli truet til å tie


Hun forteller at barna også står i fare for å blir truet til å ikke fortelle sannheten.

– De kan også bli truet, for det er helt reelt at den eller de som har utsatt barnet for overgrep kan begynne å lokke og true for at de ikke skal fortelle hva som eventuelt har skjedd.

Reidar Hjermann

Reidar Hjermann.

Foto: Berg-Rusten, Ole / SCANPIX


Barneombud Reidar Hjermann er alt annet enn fornøyd med hvordan situasjonen er i dag.

– Dette er meget alvorlig for de barna det gjelder fordi at de blir nødt til å sette livet sitt på vent. Dette er barn som i mange tilfeller har vært krenket, og de bør komme videre i livet sitt både sammen med familien sin, og eventuelt også i behandling dersom de trenger det, sier han til NRK.no.

LES OGSÅ: Gruer seg til å vitne og – Medieoppslag kan hjelp voldsofre .

– Nå må noe gjøres


Et sted i Hordaland sitter en fortvilet mor. Ventetiden er seig.
– Det går ikke an å beskrive det fordi det er så gale.

Hun mener at dette er noe som må prioriteres av politikerne.
– Nå må de våkne og ta et grep. De må de ikke gjøre neste stortingsvalg. Det må skje nå i dag, med en eneste gang. Det er så amnge barn som lider, som aldri blir hørt eller noenting. De burde fulgt lovverket når det gjelder alle barn.

Vanskelig å få alt og alle på plass


Ifølge politioverbetjent Elisabeth Hellevang Størksen ved Hordaland politidistrikts avdeling for familievold og seksuelle overgrepssaker er det tre hovedgrunner til at fristen blir brutt.

1. Etterforskning må gjennomføres før det taes stilling til evt. dommeravhør. Dette kan være avhør av vitner, kriminaltekniske undersøkelser som kan føre til bruk av tvangsmidler som pågripelse, ransaking.

2. Det kan hende at man langt ute i etterforskningen av en sak, finner en ny fornærmet eller et vitne som må dommeravhøres.

3. Barnehuset skal koordinere dommeravhør. Det er domstolen som "eier" avhøret som er rettslig og bevisopptak i saken. Det skal passe for mange aktører som skal være tilstede. Dette er : Barnehuset (lokaler og personale), dommer, aktor, forsvarer, bistandsadvokat, barnevern, setteverge, avhører ( politi) og fornærmede/vitnet.