Applauderer vindkraft-planer

Planene om vindkraft-utbygging i Aust-Agder blir godt mottatt at Grimstad-politikerne.

Vindmøller langs E6 i Sverige

Vindmøller på rekke og rad kan bli bygd langs E18 i Aust-Agder. Dette bildet fra E6 i Sverige ligner på hvordan E18 Vindpark vil se ut.

Foto: Karl Hesstvedt

Selskapet Havgul planlegger 40 store vindmøller langs den nye motorveien i Grimstad og Lillesand.

Grimstadordfører Hans Antonsen er postiv, men ser også for seg at planene kan skape konflikter.

– Jeg for min del er positiv til satsing på vindkraft på Sørlandet. Så må selvsagt se på når den konkrete planen kommer om hvor det skal plasseres om det da er konflikter med veianlegg, industrivirsomhet mm, sier Antonsen.

Kommunestyret i Grimstad skal senere ta endelig stilling til planene om "E18 Vindpark". Antonsen tror at de fleste poltikerne vil støtte dette prosjektet.

– De fleste synes dette er veldig spennende. Kommunen har gjennom sin klimaplan hatt fokus på at vi skal bidra med det vi kan - blant annet kartlegge muligheten for å produsere vindkraft, sier ordføreren.

Forventer motstand

Kalle Hesstvedt

Kalle Hesstvedt orienterte om vindkraft-planene i Grimstad.

Foto: NRK/Svein Sundsdal

Kalle Hesstvedt i det Oslo-baserte selskapet Havgul mener betingelse langs E18 ligger til rette for et godt prosjekt. Men at det fortsatt gjenstår å se hva folk som blir berørt vil mene. Han forventer motstand.

– Folk flest er tilhengere av vindkraft, men ikke like store tilhengere av vindkraft-prosjekter. Vindkraft-prosjekter må legges et sted og vil som regel komme i konflikt - enten med folk som ber der eller folk som bruker området til rekreasjon, sier Hesstvedt.

– Men blåser det nok?

– Ja. Vi har gjort to uavhengige studier som viser at det blåser gjennomsnittlig godt over 7 m/s, og i kombinasjon med ny teknologi og nye turbiner som er egnet for lavere vindstyrke - så tror vi det er et veldig godt prosjekt, sier Hesstvedt.

Politikerne i Lillesand ble orientert om vindmølle-planene i forrige uke. Også berørte grunneierne skal ha blitt informert om saken.

Prosjektet meldes nå inn til NVE, ifølge Hesstvedt.