Normal

– Dette er fantastisk for Iveland kommune

Skaiå barnehage hjalp ordfører Gro-Anita Mykjåland med å åpne to kilometer ny gang- og sykkelvei i dag.

– Dette er fantastisk for Iveland kommune, sier Mykjåland til NRK.

Hun forteller at gang- og sykkelveier er et sjeldent syn langs fylkesveiene i hennes kommune.

Tryggere vei

De to kilometerne som ble åpnet onsdag er derfor svært kjærkomne med tanke på trafikksikkerhet.

– Jeg har to små barn selv. Det er en stor frihet å kunne gå en tur og la ungene sykle fritt, sier Mykjåland.

Barna i Skaiå barnehage er allerede blitt flittige brukere av gangveien.

– Før åpningen i dag har de hatt mange turer, så jeg vet de setter svært stor pris på den, sier Mykjåland.

Del av kraftutbygging

Den nye gang- og sykkelveien er del av samarbeidsavtalen mellom Iveland kommune og Agder Energi, i forbindelse med utbygging av kraftverket «Iveland 2».

– Det er en del av utbyggingsavtalen vi inngikk med Agder Energi. Steinmasser som dras ut av fjellene i Iveland brukes i prosjekter i allmenn interesse, sier Mykjåland.

I tillegg til gang- og sykkelveien har er en svingete vei rettet ut og vesentlig forbedret, det er bygget ny bro over Frøysåna og ny snuplass for buss.