Ordfører Hans Antonsen (V): Tror Fuhrs vinkjeller blir revet

Ordfører i Grimstad Hans Antonsen (V) tror nå at Fuhrs vinkjeller blir revet og at det blir bygget boliger i området.

Hans Antonsen

Ordfører Hans Antonsen registrerer at det nå går mot slutten i en årelang diskusjon om Fuhrs vinkjeller.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Riksantikvaren har vurdert å frede den tradisjonsrike vinkjelleren i Grimstad, men nå har Riksantikvaren trukket innsigelsen mot å rive bygget og entreprenørselskapet Kruse Smith har rivningsplanene klare.

Fuhrs vinkjeller

Fuhrs vinkjeller blir nå mest sannsynlig revet og erstattet av boliger.

Foto: Miriam Grov

– Så lenge Riksantikvaren og fylkeskulturmyndighetene ikke vil engasjere seg i denne saken, så tror jeg det går i den retningen som ble satt for ti år siden, at det blir boliger her og at vinkjelleren blir revet.

Det sier ordfører Hans Antonsen til NRK.

Han sier Grimstad kommune skal vedta reguleringsplanen for området.

– Nå er det Grimstad som skal vedta reguleringsplanen og så lenge det ikke er noe engasjement fra andre kulturmyndigheter, så er det vanskelig for Grimstad kommune å skulle gå tilbake på en beslutning som ble gitt for ti år siden, sier han.

Overraskende

Ordføreren sier han er overrasket over Riksantikvarens avgjørelse i denne saken.

– Det er overraskende at Riksantikvaren trekker seg ut av saken med den begrunnelse at de har fått beskjed av regjeringen om at de bør holde seg litt mer unna kommunale beslutninger, sier han.

Antonsen sier at det nå er en detaljregulering på gang i forhold til området.

– Det går nå i retning av boligbygging så lenge utbygger har fått denne retten for ti år siden, og fortsatt ønsker å bruke den. Noe annet ville jo være hvis utbygger ser noen muligheter til å lage noe spennende ut av bygget, som Riksantikvaren sier har gode muligheter til å bli ombygd til et moderne formål. Men det må jo være økonomi i et slikt prosjekt, og det er det som er vanskelig å få til, sier Antonsen.

– Hvordan er den politiske stemningen i Grimstad rundt denne saken?

– Vi har ikke hatt diskusjon om denne saken på langt tid i kommunestyret. Men jeg tror at mange vil føle at så lenge Grimstad kommune står alene med disse beslutningene, så er det rett for kommunen å holde seg til standpunktet man tok for ti år siden og som flere aktører har innrettet seg etter i den tiden som har gått, sier han.