Avgjør vinkjellers skjebne i mars

Skjebnen til den over ett hundre år gamle bygningen i Grimstad skal avgjøres i mars.

Fuhrs vinkjeller

Fuhrs vinkjeller får snart avklart sin framtid.

Foto: Miriam Grov

Entreprenøren Kruse Smith har planer om å rive det gamle bygget og reise tre boligblokker på stedet rett utenfor Grimstad sentrum.

Riksantikvaren venter nå på en teknisk utredning av Fuhrs vinkjeller for å kunne avklare om bygget skal bevares, eller kan rives.

– Da kommer det et endelig svar. Det er klart at dette ikke er en enkel sak, så vi vil sikkert stri litt med beslutningen, sier Line Bårdseng hos Riksantikvaren.

Riksantikvaren mener Fuhrs vinkjeller representerer en nasjonal kulturminneinteresse, og krevde derfor muligheten for bevaring nærmere utredet.