NRK Meny
Normal

Ansatte hos Fylkesmannen er usikre på fremtiden

De ansatte hos Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder er usikre på fremtiden og dette er en belastning for mange, hevder tillitsvalgt Per Ketil Omholt.

Fylkeshuset i Vest-Agder

Fylkesmannen holder nå til her i Fylkeshuset i Kristiansand og i Arendal.

Foto: Sander Heggheim/NRK

I januar ble de to fylkesembetene i Agder-fylkene slått sammen, men fortsatt er det ikke avklart hvor hovedkontoret skal ligge.

For mange ansatte er uvissheten om arbeidssted en belastning.

– Det er vanskelig å planlegge noe, for vi vet jo ingen ting, sier seniorrådgiver og tillitsvalgt Per Ketil Omholt.

Bekymret for lang reisevei

I dag har fylkesmannsembetet kontorer både i Kristiansand og Arendal. På sikt skal de 200 ansatte jobbe under samme tak.

Dette vil innebære en ny hverdag for mange ansatte.

– Om kontoret skal være i Kristiansand så blir det lang reisevei for dem som bor langt øst, og omvendt dersom kontoret blir lagt til Arendal, sier han.

Omholt sier beliggenheten kan bli problematisk for noen ansatte.

– Har man små barn som må leveres og hentes i barnehage, kan det bli vanskelig å kombinere med en jobb langt unna, sier han.

Omholt sier det også er usikkerhet knyttet til hvilke arbeidsoppgaver de ansatte vil få i fremtiden.

En politisk beslutning

Tom Egerhei

Assisterende fylkesmann Tom Egerhei.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Assisterende fylkesmann Tom Egerhei har foreløpig kontorplass i begge byene.

Han vet heller ikke hvilken utsikt hans framtidige arbeidsplass vil få.

– Dette er og blir en politisk beslutning. Det er regjeringen som bestemmer hvordan den vil organisere sin statlige virksomhet som Fylkesmannen er en del av. Det må vi bare forholde oss til, sier han.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet opplyser til NRK at beslutningen vil bli tatt neste år og at man vil vurdere ulike alternativer med tanke på beliggenhet.

Tillitsvalgt Per Ketil Omholt sier mange av de ansatte ser fram til en avklaring.

– Da kan vi begynne å planlegge, både privat og som ansatt, sier han.

Foreslår Grimstad

Kjetil Glimsdal

Ordfører i Grimstad Kjetil Glimsdal (KrF).

Foto: Morten Rosenvinge/NRK

Ordfører i Grimstad Kjetil Glimsdal (KrF) har foreslått at hovedkontoret til Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder bør ligge i hans kommune.

Spørsmålet om en samlokalisering av fylkesmannsembetet i Aust- og Vest-Agder er blitt et sentralt element også i drøftingene om ett Agder-fylke.

– Flere nevner Kristiansand og/eller Arendal som lokaliseringssted, men man bør også vurdere alternative steder. En samlokalisering av fylkesmannsembetet lagt til Grimstad kan være hensiktsmessig, sier Glimsdal.

Han mener nærhet til E18, et godt utbygd kollektivtilbud og nærhet til UiA i Grimstad er gode grunner for å legge fylkesmannsembetet "mellom" Arendal og Kristiansand.

Glimsdal tror denne beliggenheten også vil virke samlende for landsdelen.

– Det er et poeng i seg selv at embetet ikke legges til et av de gamle fylkeshovedstedene. Embetet skal fremstå samlende for hele det nye fylket og må sikres «en god start». Et nytt sted i en ny by vil være kulturbyggende internt og gi mulighet til å starte med «blanke ark», sier Glimsdal.