Slår sammen fylkesembeter

Fylkesmannen i Aust-Agder og Vest-Agder skal slås sammen fra 2016. Det har regjeringen bestemt.

Ann-Kristin Olsen er fylkesmann i Vest-Agder og Øystein Djupedal er i dag fylkesmann i Aust-Agder.

Ann-Kristin Olsen er fylkesmann i Vest-Agder og Øystein Djupedal er fylkesmann i Aust-Agder. Nå blir de to stillingene slått sammen.

Foto: Svein Sundsdal / Svein Sundsdal/NRK

Det blir nå én fylkesmann for Agder, men det nye fylkesmannsembetet for Agder skal fortsatt ha to kontorer.

De blir i Arendal og Kristiansand som i dag.

Den nye stillingen som fylkesmann for Agder blir lyst ut neste år.

Jan Tore Sanner

Statsråd Jan Tore Sanner mener det er gode grunner til å slå sammen fylkesembetene i Aust- og Vest-Agder.

Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

– Hensikten er å bygge sterkere faglige miljøer og derved sikre videreutvikling av tjenester til innbyggerne, kommuner og næringsliv.

Det sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) i en pressemelding.

Inntil kommune- og regionstrukturen er avklart opprettholdes de to lokaliseringsstedene man har i dag.

Fagavdelingene blir samlet på ett av stedene og det langsiktige målet er en samlokalisering av hele embetet, ifølge Sanner.

– Gode argumenter for sammenslåing

Ann-Kristin Olsen går av som fylkesmann i Vest-Agder neste år.

Åremålet til fylkesmann Øystein Djupedal i Aust-Agder går også ut neste år.

Dermed blir de to embetene ledige.

Stillingen som fylkesmann for det sammenslåtte embetet blir lyst ut i 2015, opplyser departementet.

– Det er gode faglige og administrative argumenter for å slå sammen fylkesmannsembetene i Agder. Et sammenslått fylkesmannsembete i Agder vil få omtrent samme størrelse som dagens gjennomsnittsembete. Det er små avstander og god offentlig kommunikasjon mellom de to byene hvor det er kontorer, sier Sanner.

Opptatt av effektivisering

Åse Michaelsen

Åse Michaelsen fra Frp er positiv til en sammenslåing av fylkesmannsembetene i de to Agder-fylkene.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Stortingsrepresentant i Vest-Agder, Åse Michaelsen (Frp), sier til NRK at sammenslåing av de to embetene er uttrykk for at den sittende regjering er opptatt av effektivisering.

– Nå skal ikke jeg si hva som er grunnlaget for at departementet vil lyse ut disse stillingene som én stilling, men det er klart at denne regjeringen er opptatt av effektivisering og ikke minst se ting i en helhet. Også skal man ikke legge skjul på at den kommunereformen som pågår har en innvirkning på denne beslutningen som har blitt tatt, sier hun.

– Hva får dette å si for regionen?

– Litt tidlig å si, men jeg tror at det vil være veldig bra. Det vil styrke regionen at vi får en person som er samlende for både Aust- og Vest-Agder. Også tror jeg at folk flest vil se at når man taler med en tunge på Sørlandet, så gjelder det begge fylkene.

– Er dette første skritt mot ett Agder-fylke?

– Det skal jeg ikke spekulere i. Jeg er tydelig på hva Vest-Agder Frp ønsker seg og det er å slå sammen fylkene. Nå gjenstår det å se hvordan man kan løfte regionen i fremtiden og hva som er det beste. Men igjen; her må man se ting i sammenheng. Jeg tror alle som er politikere på Sørlandet vil det beste for regionen. Så jeg er veldig positiv til dette, sier Michaelsen.

– Veldig fornøyd

Kari Henriksen, Ap

Kari Henriksen (Ap) er fornøyd.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Også stortingsrepresentant Kari Henriksen fra Vest-Agder Arbeiderparti er godt fornøyd med beslutningen om en sammenslåing.

– Jeg er veldig fornøyd. Det har vært en prosess som jeg har ønsket. Når det nå skjer så synes jeg bare det er bra, sier hun.

– Kan det skape noen debatter?

– Ja, debatter kan det bli. Men det som jeg tror er viktig er å tenke at når man får ett fylkesmannsembete, så betyr ikke det at noen fylker blir nedprioritert. Men det betyr at den som blir fylkesmann må ha et blikk for begge fylker og det betyr at ting må sees i sammenheng. Det vil være en fordel for oss på Sørlandet, sier Henriksen.

– Bør Øystein Djupedal bli fylkesmann for det sammenslåtte embetet?

– Jeg synes Djupedal har gjort en knakende god jobb for Aust-Agder og det ville ikke ha vært meg imot om han ble fylkesmann for begge. Jeg tror han har en evne til å binde folk sammen og få ting til å skje som er nesten unik, sier hun.

– Spennende grep

Svein Harberg, Høyre

Svein Harberg (H) synes regjeringen gjør et spennende grep i denne saken.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Stortingspolitiker fra Aust-Agder, Svein Harberg (H), sier han synes regjeringen gjør et spennende grep når de slår sammen fylkesmannsembetene på Agder.

– Jeg synes det skjer spennende ting nå. Her kommer det altså et grep som jeg tror er veldig spennende for Sørlandet. Det å bli sett på som en helhet og ha en helhetlig håndtering av alle kommunene på Sørlandet, som ellers jobber så mye sammen, det tror jeg er veldig bra, sier Harberg.

– Du tror ikke dette vil utløse en ny strid i forhold til fylkessammenslåing?

– Nei, det tror jeg ikke. Den debatten hadde vi for et par år siden og den landet da. Dette har med en helhetlig tenkning å gjøre og selvfølgelig med en effektivisering å gjøre. Dette er et godt eksempel på at det offentlige kan gå foran, sier han.

– Men kan det ikke bli tolket som en måte å starte sammenslåingsdebatten på nytt?

– Det kan sikkert være noen som tolker det slik. Men for meg har det ingenting med det å gjøre. Den debatten vil eventuelt komme opp igjen i forhold til kommunereformen som vi arbeider med. Dette er et enkelttiltak her som jeg tror er bra for Sørlandet og som jeg synes skal bli veldig spennende å følge fremover, sier Harberg.

– Hvem bør etter den mening bli ny fylkesmann for Agder?

– Nei, det må vi jo se på i forhold til de søkerne som kommer når dette lyses ut. Nå skal dette lyses ut som en helhet og da blir det sikkert mange gode søkere. Jeg tror mange vil synes det er spennende å se på denne landsdelen.

– Hva tenker du om Øystein Djupedal som kandidat?

– Jeg regner med at han vil være en av søkerne. Og da skal han vurderes akkurat som alle de andre, sier Harberg.

– Gir blaffen i demokratiet

Freddy de Ruiter

Freddy de Ruiter (Ap) mener regjeringen gir blaffen i demokratiet.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Aust-Agder, Freddy de Ruiter, er ikke like positiv til vedtaket om en sammenslåing av fylkesmannsembetet.

«Denne regjeringa gir blaffen i demokratiet. Dette er et meget sterkt signal fra regjeringen om at de ønsker en sammenslåing av fylkene. Dette kommer til å skape stor politikerforakt blant velgerne i Aust-Agder», skriver han i en e-post til NRK Sørlandet.

Han tror vedtaket vil svekke Sørlandet.

«Dette vil sannsynligvis også svekke Sørlandets innflytelse og svekke mulighetene til for eksempel å beholde dagens sykehusstruktur», skriver Freddy de Ruiter i e-post-kommentaren.

– Klokt av Sanner

Arne Thomassen

Lillesandsordfører Arne Thomassen (H) sier det er viktig å effektivisere det statlige byråkratiet.

Foto: Odd Rømteland / NRK

Ordfører i Lillesand, Arne Thomassen (H), synes det er positivt at byråkratiet effektiviseres.

Thomassen, som også er leder i Aust-Agder Høyre, sier det er positivt og veldig viktig at staten går foran og effektiviserer byråkratiet.

– Statsråd Sanner viser handlekraft. Det er viktig hvis det skal bli endringer i kommunestrukturen, sier han til NRK.