Frykter Agder blir en «lilleputt»

En naboprat mellom politikere fra Aust- og Vest-Agder onsdag, gav ikke håp om noen snarlig enighet om å få til en region på Sørlandet.

Sonderinger med Rogaland, fremfor Aust-Agder, var blant ingrediensene da politikere fra Aust-og Vest-Agder hadde såkalt nabosamtale i dag. I realiteten startet de den nye debatten om regioninndeling.

Dagen etter at regjeringen la frem melding om ti regioner, er debatten i gang på Sørlandet.

Tirsdag la Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) frem sitt forslag om å dele landet inn i ti regioner, mot dagens 19 fylker.

Allerede i dag møttes sentrale politikere i de to agderfylkene for å diskutere saken, uten at det ble noen stor enighet mellom øst og vest.

Vil inkludere Rogaland

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Vest-Agder fylkesting, Randi Øverland, gjorde det nærmest til en vits at det er så stor uenighet om en sammenslåing i sør.

Hun mener at Agder uansett blir en lilleputt.

– Vi i sør prater diskuterer en region på under 300 000 mennesker. Nabofylket Rogaland diskuterer en sammenslåing med Hordaland og Sogn og Fjordane, en gigant på over en million innbyggere.

Øverland mener et samlet Agder burde ha gått i samtaler med Rogaland for å få til en større region. Rogaland har har allerede sagt ja til slike samtaler.

Agder bør vurdere fylkessammenslåing med Rogaland. Det mener fylkespolitiker for Arbeiderpartiet, Randi Øverland. I dag var Agder-fylkene samlet til nabosamtaler.

Agder blir en mini region i forhold til et stort vestlandsfylke, mener gruppeleder for Arbeiderpartiet i Vest-Agder fylke, Randi Øverland.

Bekymring i Aust-Agder

I Aust-Agder er derimot skepsisen stor til en slik storregion, både med og uten Rogaland.

Tellef Inge Mørland

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap) var lite imponert over Sanners visjoner om ti regioner.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Fylkesordfører Tellef Inge Mørland (Ap) er lite imponert over Sanners visjoner.

– Meldinga var skuffende fordi det følger så få oppgaver med planen. Dette er bare et politisk signal om et antall regioner og uten gulrøtter for de som berøres.

Mørland understreker også at det er svært stor skepsis og bekymring for hva en slik agderregion vil bety for Aust-Agder.

– Folk bekymrer seg for sykehuset i Arendal, fremtidige arbeidsplasser og om østregionen vil forsvinne i en stor kristiansandsregion, sier han.

Rakettfart

Mørlands fylkesordfører-kollega i vest, Terje Damman (Ap) kan derimot nesten ikke vente på å sette i gang sammenslåingsprosessen.

– Vi må sette rakettfart på dette skal vi få det til. Og vi må gjerne bruke sommeren på dette også om det trengs, sier Damman.

I løpet av våren skal nemlig fylkestingene bestemme om det skal inngås reelle forhandlinger om sammenslåing, og det blir krevende, særlig i øst.