Ansatte hos Fylkesmannen slipper å pendle

De ansatte ved fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder slipper å bytte arbeidssted og pendle når kontorene slås sammen fra 2016, men målet er likevel en samlokalisering på sikt.

Fylkeshuset i Kristiansand

Fylkesmannen i Vest-Agder har kontorer i fylkeshuset i Kristiansand.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Statsråd Jan Tore Sanner (H) og regjeringen har bestemt at Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skal slås sammen, men det blir foreløpig ingen fysisk sammenslåing av kontorene i de to fylkene.

Dermed vil de ansatte i Arendal og Kristiansand fortsette å jobbe ved sine respektive kontorer og de vil slippe å måtte pendle.

Øystein Djupedal

Fylkesmann Øystein Djupedal er glad for at de ansatte slipper å pendle når fylkesmannsembetene slås sammen.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Det sier fylkesmann i Aust-Agder Øystein Djupedal til NRK.

– Vi er veldig glad for at statsråden har latt oss få lov til å ikke samle fagavdelingene og fortsatt ha delte fagavdelinger. Det betyr at de ansatte i Kristiansand slipper å dra til Arendal, og de ansatte i Arendal slipper å dra til Kristiansand. Dette betyr at folk kan bo der de bor. Fagavdelingene skal samles, men ikke fysisk, sier Djupedal.

– En enorm lettelse

Inntil kommune- og regionstrukturen her i landet er avklart så opprettholder altså Fylkesmannen sine lokaliseringssteder i Kristiansand og Arendal.

Dette er en enorm lettelse for de ansatte, sier Djupedal.

– Ja, dette er en enorm lettelse for alle ansatte, for dette har vært en utfordring. Vi har ansatte som bor helt fra Risør til Mandal, og det betyr at det er altfor langt å pendle hele dette strekket hvis fagavdelingen ble sammenslått og havnet den ene eller andre plassen langt fra der de bor. Så hos oss blir dette møtt med veldig store ovasjoner og vi er veldig takknemlig for at statsråden i sin raushet har latt oss få gjøre dette, sier Djupedal.

Får 850.000 kroner

Fylkesmannsembetene i Aust- og Vest-Agder har søkt departementet om 850.000 kroner til arbeidet med en sammenslåing, og disse pengene er nå bevilget.

– Vi har søkt om 850.000 kroner og har fått beskjed om at vi får pengene. Dette skal brukes for å lage denne sammensmeltingsprosessen bedre, og vi skal også få god ekstern hjelp i forhold til hvordan man gjør dette på en best mulig måte. Hverken embetsledelsen i Aust-Agder eller i Vest-Agder har erfaring med så omfattende sammensmeltingsprosesser, så vi må nok få noen råd av noen som har gjort dette før, avslutter Djupedal.