Advarer mot giftige blåskjell på Agder

Mattilsynet advarer nå mot å spise blåskjell på Agder. Tidligere denne uken ble det funnet spor av en gift som i ytterste konsekvens kan føre til lammelser av åndedrettssystemet.

Blåskjell

Mattilsynet advarer mot å spise blåskjell på Agder. Det er funnet spor av gift som i ytterste konsekvens kan lamme åndedrettssystemet.

Foto: Espen Bierud / Havforskningsinstituttet

Mattilsynet advarer i dag mot at blåskjell i Agder-fylkene kan være giftige. Det kommer frem etter at giften «Paralytic shellfish poisoning» ble funnet i blåskjellprøver ved Havforskningsinstituttet i Flødevigen.

– Det er en advarsel mot å spise blåskjell nå, fordi giften som er funnet i blåskjellene kan gi lammelser, sier Jørn Weidemann ved Mattilsynet i Agder.

Blåskjell

Mattilsynet sier det er utrygt å spise blåskjell frem til det foreligger ny informasjon.

Foto: Linda Bjørgan

Giften skal ha påvirkning på sentralnervesystemet og konsentrasjonsevnen. Verdiene er målt til å være tre ganger høyere enn anbefalt faregrense.

Når vil det være trygt å spise blåskjell igjen?

– Etter hvert vil man ta ut nye prøver av skjell, og verdiene må være under fargegrensen før vi anbefaler folk å spise skjell igjen. Det er en fare helt til det kommer ny informasjon, sier Weidemann.

Hvor stort omfang kan dette ha rammet i?

– Vi har ikke noe grunnlag for å vite om noen har blitt syke, men det er en advarsel til folk om å plukke og spise skjell nå.

– Kan føre til død

– Hvor alvorlig kan giften være?

– I verste fall kan det lamme åndedrettsmuskulaturen i så stor grad at det kan føre til død, sier Weidemann.

Han sier videre at man innledningsvis vil oppleve prikking i lepper og fingre, men at det kan etter hvert kan spre seg videre til føttene.

Bør oppsøke lege

Hva bør man gjøre dersom man har spist blåskjell den siste tiden?

– Dersom man kjenner noen av symptomene burde man absolutt oppsøke lege.

Testingen av blåskjellene ble gjort tidligere denne uken. Han utelukker ikke at giftnivået også kan være høyere enn hva som er testet til nå.

– Man har sett at algetypene som produserer giften har økt i antall, avslutter Weidemann.