Normal

– Typisk at det skal til Kristiansand, uansett

Lillesandsordfører Arne Thomassen mener det er typisk å tenke at ett hovedsykehus skal til Kristiansand, uavhengig av alternativer.

Sykehus og Thomassen
Foto: Grafikk/Svein Sundsdal / NRK

– Det overrasker meg veldig at utredningen konkluderte med å bygge på det gamle sykehuset, sier ordfører i Lillesand, Arne Thomassen.

Torsdag ble konklusjonene i utviklingsplanen for Sørlandet sykehus frem mot 2030 presentert, og der ble det lagt vekt på at området på Eg er best egnet å plassere ett nytt hovedsykehus for Agder.

Arendal ble samtidig karakterisert som uegnet for dette formålet:

Thomassen mener sykehuset i Kristiansand er gammelt og i dårlig forfatning, og mener at en påbygging ikke vil være en god løsning:

– Her skal man utvide en eksisterende klump i stedet for å tenke helt nytt, sier Thomassen.

Han er imidlertid ikke overrasket over at Kristiansand blir trukket frem som den beste løsningen.

– Jeg føler det er typisk at det skal plasseres i Kristiansand, uansett. Man ser ikke andre muligheter, sier Thomassen.

– Må samarbeide bedre

Grimstadordfører Hans Antonsen mener det er på tide å stoppe opp litt for å tenke på innbyggernes beste.

– Jeg tror alle kan være tjent med å ta et steg tilbake og tenke hvem vi skal være til tjeneste for. Enten vi er politikere eller leger må vi tenke på befolkningens beste, sier Antonsen.

Han mener prosessen har vært preget av at sykehuset ser på sine behov, og etterlyser en bredere diskusjon om hvordan man får til et bedre samspill for gode helsetjenester.

Hans Antonsen

Grimstad-ordfører Hans Antonsen synes det er på tide å tenke på innbyggernes beste.

Foto: Miriam Grov / NRK

– Vi som er i offentlig sektor på Sørlandet, i en eller annen rolle, må bli bedre på samhandling, er oppfordringen fra Antonsen.

Han vil imidlertid ikke ha et felles sykehus i Kristiansand:

– Den eneste måten jeg kan forestille meg at det skulle bli levedyktig, er ved å plassere det et annet sted enn Kristiansand.

Vil ha moderne sykehus i Lillesand

Lillesandsordfører Arne Thomassen er enig i at et nytt hovedsykehus bør plasseres utenfor Kristiansand, og gjerne i Lillesand. Han mener det burde tenkes mer langsiktig ved planleggingen av et nytt sykehus.

– Lillesand kommune har en glimrende tomt som passer for et topp moderne sykehus, lagt ved en hovedvei med god adkomst, sier ordføreren.

Thomassen reagerer på at planene ikke er tilpasset et moderne sykehus for fremtiden.

– All forskning tilsier at det vil være behov for et helt annet sykehus om 10-11 år enn det de har planlagt nå, sier Thomassen.

– Kristiansand bedre enn Lillesand

Ordfører i Flekkefjord, Jan Sigbjørnsen, er todelt i vurderingen av utviklingsplanen for Sørlandet sykehus.

Ordfører Jan Sigbjørnsen

Ordføreren i Flekkefjord mener det er bedre at ett hovedsykehus plasseres i Kristiansand fremfor Lillesand.

Foto: Lars Eie / NRK

På den ene siden synes han ett hovedsykehus i Kristiansand vil være bedre enn ett hovedsykehus plassert i for eksempel Lillesand.

– Vi er jo i utgangspunktet mot bare ett sykehus, men hvis det faktisk skulle bli slik er det jo bedre med Kristiansand enn Lillesand.

Det er ikke dermed sagt at Sigbjørnsen gir opp kampen.

– På den andre siden er det jo slik at vi kanskje har større sannsynlighet for å beholde sykehuset i Flekkefjord dersom ett hovedsykehus plasseres i Aust-Agder. Avstanden blir for stor, sier Sigbjørnsen.