– Ønsker å se legen oftere

89 år gamle Sigrid Rygnestad bor på Vågsbygdtunet sykehjem i Kristiansand. Hun ønsker å se legen oftere. Beboere på sykehjem er sykere enn før, men det blir ikke flere legebesøk.

Sigrid Rygnestad

89 år gamle Sigrid Rygnestad ønsker flere legebesøk.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Mange sykehjem har ikke fått mer legetjeneste til tross for at beboere som får tildelt plass er dårligere enn før. Begge pasientombudene på Sørlandet er kritiske, mens også sykehjemsledere NRK har snakket med etterlyser mer legebesøk.

På Vågsbygdtunet, har vi ikke sett at det er økt legedekning, sier avdelingsleder Anne Reidun Røise til NRK.

– Det er klart at det kan gå noen dager før vi ser legen, sier Sigrid Rygnestad.

Anne Reidun Røise

Avdelingsleder Anne Reidun Røise mener at hjemmesykepleien er godt utbygd i forhold til legedekningen på sykehjemmene.

Foto: Eirik Damsgaard / NRK

Godt utbygd hjemmesykepleie

Avdelingsleder Røise mener at hjemmesykepleien er godt utbygd i forhold til legedekningen på sykehjemmene.

– Det betyr at vi ser de er dårligere når de kommer inn til oss i forhold til at hjemmesykepleien er godt utbygd og mange bor lengre hjemme. Vi kan ringe til legen ellers forholder vi oss til legevakta, sier Røise.

Lavere legedekning


Vågsbygtunet har legetilgang to ganger per uke, mens andre sykehjem har noen timer ei gang i uka. I Kristiansand er legedekninga lavere enn i andre storbykommuner.

Kristiansand har en norm som aksepterer 15 prosent mindre legebesøk enn snittet for ti andre storkommuner.

Familiene reagerer

Pasientombudet i Vest-Agder Gunhild Solberg sier pårørende oftere tar kontakt og er opprørte.

– Det er flere eksempler på at det har tatt for lang tid. At de eldre har ønsket legetilsyn, og så har det kanskje gått en uke før legen har kommet, sier Solberg.

– Mange ganger har du litt problemer og vil snakke med legen, sier Signe Rygnestad.

De sakene pasientombudet har vært inne i, viser at det er for lav legedekning.

– Dekningsgraden bør opp, mener Solberg.

Vegard Vige

Kommuneoverlege Vegard Vige sier legedekningen kunne ha vært bedre.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Avdelingsleder Røise mener det beste hadde vært å ha en lege på sykehjemmet. Hun mener det er en påkjenning for enkelte å bli sendt med ambulanse til legevakta eller sykehuset.

Kunne ha vært bedre dekning

Kommuneoverlege Vegard Vige i Kristiansand erkjenner at dekningen kunne vært bedre. Men kortidssykehjemsplassene i kommunen har bedre legedekning.

– Dette med å styrke legetjenesten på sykehjemmene har vi diskutert i en del år. Vi har styrket legetjenesten kraftig knyttet til korttidssykehjemmene våre og samlet korttidsplassene på Vallhalla og Kløvertun. Det er vi ganske fornøyd med, sier Vige til NRK.