NRK Meny
Normal

– Kommunal solenergi lite lønnsomt

– Å bruke solenergi i offentlige nybygg er prisverdig, men trolig ikke lønnsomt. Det mener seniorforsker Anne Gerd Imenes i forskningsinstituttet Teknova.

Nullenergihus på Skarpnes

På Skarpnes bygges nå Nordens første boligfelt med såkalte nullhus.

Foto: Leif Dalen / NRK

Anne Gerd Imenes

Seniorforsker og ekspert på solenergi, Anne Gerd Imenes i Teknova etterlyser støtteordninger fra statlig hold for å sparke i gang satsingen på solenergi i Norge.

Foto: Leif Dalen / NRK

Tirsdag fortalte NRK Sørlandet at Arendal kommune vurderer å bli landets fremste solkommune, det vil si at alle nye kommunale bygg får en vesentlig del av energibehovet dekket fra solenergi.

Ikke lysende

Men økonomien i prosjektet er ikke nødvendigvis lysende. Derfor etterlyses nå statlige støtteordninger for å få fart på satsingen.

– Store deler av Norge har en like god solressurs som i Tyskland og Storbritannia, sier Imenes.

– Dette bør utnyttes bedre, og rammevilkårene bør bli langt rausere fra Enovas side, mener hun.

– Hvis vi sammenligner prisene for både utstyr og montering, er det langt billigere med solenergi i Tyskland enn i Norge.

Cato Dippner ved nullhus

Prosjektleder Cato Dippner i Skanska viser ett av husene som bygges i Skarpnes boligfelt i Arendal, og som ikke skal forbruke energi.

Foto: Leif Dalen / NRK

Markedet er ikke modent ennå, og vi mangler kompetanse på området, ifølge Imenes.

Etterlyser statlig støtte

– I dag er det ingen statlig støtteordning ved kjøp av solcellepaneler.

Derfor har Norsk Solenergiforening og miljøorganisasjonen Zero bedt om 40 % investeringsstøtte fra det offentlige, for å sparke satsingen på solenergi i gang i Norge, sier Imenes.

Noen er allerede godt i gang. På Skarpnes i Arendal reises Nordens første boligfelt med såkalte nullhus, hus som produserer like mye strøm som de forbruker.

Nullutslipp blir et krav

Tine Sundtoft

Klima- og miljøminister Tine Sundtoft (H) innrømmer at støtten til solenergi ikke er god nok, men sier at en reforhandling av avtalen med Enova neste år, kan gi andre resultater.

Foto: Pål Tegnander / NRK

Dette blir en nødvendighet for alle offentlige og private husbyggere i nær framtid.

EUs bygningsdirektiv krever at alle nybygg skal være tilnærmet nullenergibygg innen 2020, alle offentlige bygg enda tidligere, innen 2018.

– For å nå dette målet, trenger Norge solenergi, mener Imenes.

Hvorvidt det kommende statsbudsjettet har bakt inn økt støtte til solenergi eller ikke, vil klima- og miljøminister Tine Sundtoft foreløpig la være å svare på.

Innrømmer at støtten er dårlig

Likevel innrømmer hun at støtten til solenergi ikke er god nok.

– Nå har regjeringen støttet klimateknologifondet med 4,25 milliarder kroner i år, som betyr at det blir større avkastning til Enova.

Neste år skal olje- og energidepartementet reforhandle avtalen med Enova, og en må da se på om det er mulig å gjøre noe.

Men det går jo også an å gjøre dette, selv uten statlig støtte, avslutter Sundtoft.

Created by InfoDispatcher