NRK Meny
Normal

– Dette er ikke tilfredsstillende

Garderobeforholdene ved Bykle brannstasjon utsetter brannfolkene for kreftfare, mener varabrannsjefen i Setesdal Brannvesen. Ett stort rom er både garasje, lager, garderobe og verksted.

Bykle brannstasjon

Dersom brannbilen ikke starter får man ikke ut tankbilen som står bak, ifølge varabrannsjefen i Setesdal.

Foto: Setesdal Brannvesen IKS

Varabrannsjefen for det interkommunale brannvesenet i Setesdal, Egil Kvitne, er lettere oppgitt over situasjonen ved Bykle brannstasjon.

Det er den enkelte kommune i kommunesamarbeidet i Setesdal som er ansvarlig for at brannstasjonene har tilfredsstillende lokaler, ifølge varabrannsjefen.

Bykle brannstasjon består av ett stort rom som benyttes både som garasje, lager, garderobe og vedlikeholdsverksted.

Lokalene er utdatert i forhold til dagens krav, mener han.

– Dette er et industribygg som Bykle har tatt i bruk til dette formålet. Det var kanskje greit i 2005, men i dag er dette ikke tilfredsstillende i forhold til de oppgavene vi gjør, sier Kvitne.

Frykter for de ansattes helse

Egil Kvitne

Varabrannsjef Egil Kvitne frykter for helsa til brannfolkene og brannberedskapen dersom ikke Bykle brannstasjon får nye lokaler.

Foto: Espen Bierud / NRK

Varabrannsjefen er bekymret både for brannfolkenes helse og brannberedskapen i kommunen og har tatt saken opp med Bykle kommune.

«Garderobeforholdene er ikke tilfredsstillende da den ligger i samme rom og faren for å bli eksponert av uren bekledning og utstyr er stor», heter det i brevet fra varabrannsjefen til kommuneledelsen.

Dagens brannstasjon er også slik utformet at brannbilen og tankbilen må stå på rekke bak hverandre inne i garasjen.

– Dersom vi ikke får start på brannbilen som står foran, så har vi en kjempeutfordring. Da får vi ikke ut noe utstyr i det hele tatt. Og da går det en halv time før det kan komme mannskaper fra Hovden, sier Kvitne.

Ikke plass til ny brannbil

I investeringsplanen er det også vedtatt at det skal anskaffes ny tankbil i 2016.

Dagens størrelse på slike vanntankbiler er slik at den nye bilen ikke vil komme inn i garasjen ved Bykle brannstasjon, ifølge varabrannsjefen, som nå ber Bykle kommune om å finne andre lokaler.

– Slik jeg kjenner Bykle kommune så tar de tak i slike ting, og jeg regner med at vi får andre lokaler som er bedre, sier Kvitne.

Nye lokaler vurderes

Rådmann Bykle Tallak Hoslemo

Rådmann Tallak Hoslemo sier man nå vurderer å flytte brannstasjonen til nye og bedre lokaler.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Rådmann Tallak Hoslemo i Bykle innrømmer at brannstasjonen ikke er god nok.

Kommunen er klar over situasjonen og arbeider med å finne nye og hensiktsmessige lokaler.

– Vi har tenkt den samme tanken selv, og er helt enig i at brannstasjonen ikke er god nok slik den er nå. Og nå har vi nye lokaler til vurdering, sier Hoslemo til NRK.