Får ikke bruke brakkene på brannstasjonen

Arbeidstilsynet i Agder nekter brannvesenet i Kristiansand å bruke de midlertidige brakkene utenfor brannstasjonen, fordi brakkene mangler heis og handikaptoalett.

Brakker ved Kristiansand brannstasjon

Brakkebygget utenfor brannstasjonen i Kristiansand.

Foto: Kai Stokkeland / NRK

Brannvesenet har brukt brakkene en periode i påvente av et nytt permanent bygg ved brannstasjonen.

Nå har brannvesenet søkt om fornyet dispensasjon til å bruke brakkene, men Arbeidstilsynet vil ikke lenger godkjenne bruk av brakkene før de oppgraderes med heis og toaletter for funksjonshemmede.

Brannsjef Jan Røilid sier til NRK at det vil koste skattebetalerne flere hundre tusen kroner hvis man må installere både heis og handikaptoalett i brakkebygget som på sikt skal rives igjen.

– Ja, dette vil bli en kostnad som skattebetalerne må ta på et bygg som skal bort på sikt. Dette vil beløpe seg til noen hundre tusen kroner. Det er jeg nokså sikker på, sier brannsjefen.

Ønsker fortsatt bruk av brakkene

Brannsjef Jan Røilid i Kristiansandregionen brann og redning (KBR)

Brannsjef Jan Røilid blir nå nektet å bruke brakkebygget til arbeidsplasser for de ansatte.

Foto: Per-Kåre Sandbakk / NRK

Da flere brannvesen i Kristiansand-regionen slo seg sammen i 2010 økte behovet for flere arbeidsplasser.

Løsningen ble et midlertidig brakkeanlegg i Kristiansand i påvente av en helhetlig plan for utbygging av nåværende brannstasjon, sier Røilid.

– Grunnen til at vi har brukt noe tid på dette er at vi må se dette i en større sammenheng med renovasjon av brannstasjonen slik at vi gjør en helhetlig jobb og ikke splitter dette opp i forskjellige faser, sier han.

Røilid sier at brannvesenet trenger å bruke brakkebygget i ytterligere 2–4 år før en helhetlig løsning er på plass.

– Vi må gjennom en planleggingsfase, byggesøknad og byggefase. Dette er tidkrevende så vi er nok ikke på plass i noe permanent før det har gått to år, men vi skal være på plass før det er gått fire år, sier han.

– Nok er nok

Og det er den nye dispensasjonssøknaden om fortsatt bruk av brakkebygget som Arbeidstilsynet i Agder nå sier nei til.

Seniorinspektør Halvdan Jentoft i Arbeidstilsynet sier at nok er nok for brannvesenets midlertidige brakkebygg uten heis og handikaptoalett.

– Jeg føler at vi har strukket oss veldig langt i denne saken og vi føler at det er nok nå, altså, sier Jentoft til NRK.

Arbeidstilsynet ønsker ikke å forlenge den midlertidige dispensasjonen som er gitt og sender saken oppover i systemet til Direktoratet for Arbeidstilsynet.

– Vi behandler saken videre og sender den opp til vårt direktorat i Trondheim for videre saksbehandling, sier han.