NRK Meny
Normal

Arbeidstilsynet: – Bedriftene ordner opp når LOs sommerpatrulje kommer

Arbeidstilsynet er glad for at LOs sommerpatrulje sjekker arbeidsforholdene for ungdom hver sommer. Mange av feilene i bedriftene blir rettet opp når sommerpatruljen kommer, ifølge Arbeidstilsynet.

LOs sommerpatrulje

LOs Sommerpatrulje er i aktivitet i hele landet for å avdekke lovbrudd i bedrifter i forhold til ungdom som har sommerjobb.

Foto: Gunn-Mari Eliseussen / NRK

LOs sommerpatrulje har besøkt 87 bedrifter i Aust-Agder i sommer og har avdekket lovbrudd hos 31 av bedriftene.

Tidligere i sommer har sommerpatruljen også avdekket 115 lovbrudd ved 67 bedrifter i Vest-Agder.

Lovbruddene blir oversendt Arbeidstilsynet for vurdering og oppfølging.

Snorre Nordstrand

Seniorrådgiver i Arbeidstilsynet Snorre Nordstrand.

Foto: Sigbjørn Kristiansen / NRK

– Arbeidstilsynet er veldig glad for den aktiviteten som LOs sommerpatrulje gjennomfører. De er flinke til å få mye oppmerksomhet rundt viktigheten av ordnede og trygge forhold på arbeidsplassene.

Det sier seniorrådgiver i Arbeidstilsynet på Sørlandet, Snorre Nordstrand.

– Mitt inntrykk er at LOs sommerpatrulje avdekker mange forhold som er relativt enkle å løse. Det er ofte nok at LOs sommerpatrulje påpeker forhold som ikke er i orden, også blir de løst, sier Nordstrand.

Arbeidstilsynet følger opp hvert enkelt tips de får fra sommerpatruljen.

– Enten sender vi et brev til bedriftene og hører hva virksomheten mener om de forholdene som sommerpatruljen har tipset oss om, eller så drar vi ut til virksomheten og går på et tilsyn og kontroll. Dersom vår undersøkelse bekrefter tipset fra LOs sommerpatrulje, så har Arbeidstilsynet en hjemmel i loven til å gi virksomheten et pålegg om å rette opp i disse forholdene, sier Nordstrand.

Noen lovbrudd går igjen

En stor del av lovbruddene i bedriftene handler om manglende arbeidskontrakter og overtidsregler, sier ungdomsrådgiver i LO, Pål Henriksen Spjelkavik.

Pål Henriksen Spjelkavik

Ungdomsrådgiver i LO Pål Henriksen Spjelkavik.

Foto: LO Sør-Trøndelag

– Vi har funnet en del brudd i forbindelse med arbeidskontrakter. Enten at det ikke foreligger en kontrakt eller at kontrakten er mangelfull eller feilaktig. I tillegg har vi funnet mye feil i forbindelse med overtidsreglement og pausebestemmelser, sier han.

LOs sommerpatrulje har også i år begynt å føre en statistikk på om bedriftene har verneombud.

– Hvis vi finner en arbeidstaker som ikke vet hvem verneombudet er, eller om vi kommer på en arbeidsplass hvor det ikke er et verneombud eller at arbeidsgiveren selv er verneombud, så ser vi på det som et lovbrudd, sier Spjelkavik.

Han sier dette har ført til at LOs sommerpatrulje har hatt en økning i registrerte lovbrudd på ti prosent i år.

– Veldig mange av feilene vi finner er tross alt bare "glipper". Ferietid er unntakstid og det er veldig typisk at personalsjefen er på ferie og at man derfor ikke har skrevet en arbeidskontrakt, sier Spjelkavik.

NHO er opptatt av regelverket

Siri Mathisen

Regiondirektør Siri Mathisen i NHO Agder.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Norges største interesseorganisasjon for bedrifter, NHO, har stort fokus på at deres medlemsbedrifter skal følge regelverket.

– NHO har mellom 110-120 advokater som jobber for at våre bedrifter skal følge regelverket, sier regiondirektør Siri Mathisen i NHO Agder.

Og LOs sommerpatrulje opplever at de fleste bedriftene som får kritikk, sjelden gjentar feilene.