Hopp til innhold

28 leger på ett år

En sykehuspasient hadde 28 leger i løpet av ett år før han døde. Pasientombudet mener pasientansvarsloven blir neglisjert.

Gunhild Solberg
Foto: Børge Røssaak Nilsen / NRK

Mannen var innlagt ved Sørlandet sykehus Kristiansand, og døde i fjor. I tillegg til de 28 legene på sykehuset, var han i kontakt med fastlegen og flere legevaktsleger.

Pasientombud Gunnhild Solberg i Vest-Agder sier svært mange pasienter ikke får én ansvarlig lege å forholde seg til.

- Når de stadig treffer nye leger, opplever pasienter at de ikke blir behandlet som mennesker. De blir behandlet stykkevis og delt, som organer, sier Solberg.

Nye og ukjente leger

Pasientansvarsloven har nå virket i over seks år. Men Solberg sier sykehuspasienter fremdeles unødvendig ofte møter nye og ukjente leger.

- At en journal viser at en pasient hadde 28 leger uten å få en pasientansvarlig lege, er det mest ekstreme. Men jeg har også truffet en pasient med en dødelig sykdom som hadde truffet samtlige leger på sin avdeling, sier hun. 

- Etter alle disse årene i denne jobben, tør jeg si at loven neglisjeres, sier hun.

- Tilsyn må presse

Hensikten med loven er ikke at en pasient får samme lege hver dag. Men den sier at én lege skal ha et spesielt ansvar for å følge med, og sørge for samarbeid og behandling.

Solberg mener Helsetilsynet må legge sterkere press på sykehusene.
- De kan være mye tydeligere i forhold til spesielt dette med pasientansvarlig lege. Men også med journalføring på sykehuset, sier hun.

Tilliten svekkes

I enkelte tilfeller kan pasienter få ulik informasjon om sin egen tilstand av de ulike legene. Årsaken kan være valg av ord og uttrykk i møte med pasienten, eller ulike tolkninger av en tilstand.

- Tilliten til helsepersonell svekkes. De treffer nye leger som spør hva de heter, hvorfor de er der. Da svekkes tilliten både til helsevesenet og til tilsynsmyndigheten, sier Solberg.

Vanskelig

Fungerende fylkeslege i Vest-Agder, Toril Hagerup-Jenssen sier det er vanskelig å få sykehusene til å følge loven.

- Jeg er enig med ombudet i at man ikke er kommet så langt som ønsket på dette området. Samtidig ser vi ved våre tilssynsaker at det oppnevnes langt flere pasientansvarlige leger nå enn før, sier hun.

Fylkeslegen, som er Helsetilsynets representant i fylket, sier de vil ha fokus på at loven følges i tiden som kommer.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

null
Spiller nå
Hvem er NRKs nye ekspert? 00:45
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 01 1,35 kr
Dyrest kl. 17 1,52 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,6 kr 25 min.
  • Dusje 6,1 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,7 kr En vask
  • Varmeovn 1,5 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Jan 2023 – jan 2024
    + 8,7 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2024
    + 5 %