25 millioner til bred vei gjennom Setesdal

Regjeringspartiene har fått KrF og Venstre med på å bevilge 25 millioner kroner til å lage bred vei gjennom Setesdal.

rebus0408
Foto: Sundsdal, Svein / NRK

Pengene som skal oppruste riksvei 9 forutsetter at lokale myndigheter bidrar med sin skjerv, opplyser stortingsrepresentantene Ingebjørg Godskesen (Frp) og Hans Fredrik Grøvan (KrF).

Da regjeringspartiene Høyre og Fremskrittspartiet la fram sitt forslag til statsbudsjett oppstod det full forvirring om det var tildelt penger til fortsatt veibygging på riksvei 9. Men etter å ha gjennomgått sekkeposter med veimidler, kunne Godskesen slå fast at det var satt av 25 millioner til veien.

Nå har regjeringens budsjettønske blitt drøftet med Venstre og KrF, og resultatet foreligger.

– «Gul midtstripe» gjennom dalen har vært et slagord for å få bred nok vei gjennom hele dalen innen 2023. FrP/H regjeringen har i samarbeid med KrF og V bevilget de nødvendige 25 millionene som skal til, i tillegg til lokale midler for å fortsette arbeidet, skriver de to.

Transport og kommunikasjonskomiteen på Stortinget har budsjettdag torsdag, og da blir forliket vedtatt.

Ifølge stortingsrepresentantene har regjeringspartiene blitt enige med Kristelig folkeparti og Venstre om å få følgende merknad med i statsbudsjettet for 2015. Hensikten er en sammenhengende utbygging av riksvei 9 de neste årene:

«Høyre, Fremskrittspartiet, KrF og V mener det er viktig med sammenhengende og effektiv utbygging av rv 9. Flertallet peker på at forutsetningen om lokale tilskudd til videre utbygging av rv. 9 er til stede. Flertallet legger til grunn at det kan være mulig med anleggsstart i 2015, under forutsetning av at det er inngått avtale mellom Statens vegvesen og lokale myndigheter.»

Politikerne fra H, FrP, KrF og V mener det er viktig at videre utbygging følges opp i budsjettene fremover.