Ingen kjører mer bil enn kristiansanderne

Kristiansand er Norges bilhovedstad. I ingen andre byer kjører folk så mye bil i forhold til innbyggertall. Nå må det tas grep, mener leder i Naturvernforbundet.

Ingen kjører så mye bil som kristiansandere. Den nye reisevane-undersøkelsen fra Transportøkonomisk institutt viser at Kristiansand er Norges bilhovedstad.

Marte Rotsvåg Ulltveit-Moe

Marte Rostvåg Ulltveit-Moe oppfordrer kristiansanderne til å sykle, gå eller ta bussen for å få en sunnere by.

Foto: Geir Ingar Egeland / NRK

Transportøkonomisk institutts nye undersøkelse om folks reisevaner, viser at bilbruken i Kristiansand er på landstoppen.

Det liker ikke Marte Rostvåg Ulltveit-Moe, leder i Naturvernforbundet i Kristiansand

– Det er sørgelig at vi har så mye bilkjøring.

Foreslår flere tiltak

Men det er mye som kan gjøres for å bedre forholdene, mener Ulltveit-Moe

– Heldigvis er det veldig mye vi kan gjøre. Vi kan fortsette det gode arbeidet med å få flere til å sykle, det trengs en skikkelig satsing på bussen, og det trengs høyere rushtidsavgift, sier hun.

Graf bilbruk

Søylene forteller om bilbruken i de fem største byene. I Kristiansand foregår 59 prosent av alle reiser med privatbil, ifølge reisevaneundersøkelsen.

Foto: Kari Løberg Skår / NRK

Mye svevestøv i lufta

Kristiansand har i disse dager den dårligste luftkvalitet hittil i vinter.

På en klar og vindstille vinterdag, betyr biltrafikken at store mengder svevestøv ligger over Kvadraturen. Luftmålingene til Kristiansand kommune viser at vi ligger dårlig an i forhold til svevestøv og luftforurensning.

– Årsaken til svevestøv er bilene. Det er hjulene til bilene som sliter på asfalten og virvler opp støv som gjør at folk blir syke, sier Ulltveit-Moe.

Loven tillater 35 dager med høye verdier av svevestøv. Kommunen ligger stort sett under grensene for luftforurensning, men på kalde dager er det grunn til å rope et varsku.

– På sånne dager bør folk som har luftveissykdommer og hjerte- karsykdommer følge med, sier miljørådgiver Alena Bohackova i Kristiansand kommune.

Kanskje må det iverksettes tiltak raskt. Klima- og miljødepartementet skal nå behandle forslag om lavere grenser for luftforurensning i byene

– Ny motorvei er en dårlig ide

Ulltveit-Moe sier ny motorvei ikke er fornuftig dersom man skal få ned bilbruken.

– Det er en veldig dårlig ide å bygge ny motorvei rundt byen når det er så tydelig at det vi trenger er mindre bilkjøring, sier hun.

Kristiansand har satset mye på utbygging av sykkelstier, det jobbes med kollektivfelt for bussen. Men Ulltveit-Moe mener det trengs mer penger for å få et bedre busstilbud slik at det er lett å la bilen stå fordi det blir lett å reise kollektivt til jobb og skole.

Samtidig som det trengs mer restriktive tiltak for bilbruk.

– Naturvernforbundet foreslår blant annet bomring rundt Sørlandsparken. Vi skjønner ikke hvorfor sentrum skal ha bomring og at folk skal fristes til å kjøre bil ut til Sørlandssenteret, sier Ulltveit-Moe.