Hopp til innhold

- Lista bør ligge lavt for å anmelde

Flere stortingspolitikere på Agder reagerer på at ansatte i barnevernet ikke anmelder vold og trusler fra barn og ungdom.

Åse Michaelsen

Åse Michalsen (Frp) mener terskelen bør være lav for å anmelde vold.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Åse Michaelsen fra Fremskrittspartiet sier lista bør ligge lavt før man går til en politianmeldelse.

Les også:

Spesielt når det er snakk om fysisk vold.

Blir ikke anmeldt

I går fortalte NRK Sørlandet om barnevernsansatt, Jan Wilhelm Sørensen, som har opplevd vold og trusler på jobb, men som sier at det er en policy i barnevernet at vold og trusler ikke blir anmeldt.

– Jeg tror det er ganske mange som er redde, sier Sørensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Jan Wilhelm Sørensen

Jan Wilhelm Sørensen har jobbet i barnevernet i 41 år. Han har opplevd det meste, og mener flere ansatte i barnevernet gruer seg til å gå på jobb.

Foto: Håkon Eliassen / NRK

Stortingsrepresentant for Frp i Vest-Agder, og medlem av justiskomiteen, Åse Michaelsen, mener fysisk vold mot ansatte i barnevernet bør tas på alvor.

Ta de ansatte på alvor

– Grensen mener jeg bør ligge lavt. Det skal ikke være slik at bare fordi det er barn som sliter, så skal man uten videre se gjennom fingrene fordi dette er i barnevernet, sier hun.

– Jeg synes vi bør ta de ansatte på alvor her. Det har blitt veldig mye tøffere de siste årene, mener Michaelsen.

Hun mener det er uakseptabelt dersom ansatte i barnevernet ikke kan politianmelde barn og unge som er en del av deres tiltak.

Likevel mener hun at det bør være et skille mellom trusler og fysisk vold.

Grensen går ved fysisk vold

– Jeg forstår at dersom du jobber i barnevernet og jobber med barn, så kan det være litt flytende i forhold til grensesetting. Da vet man at det kommer litt lettere trusler om vold. Men det er en grense her, og den grensen går i forhold til fysisk vold og trakassering som også går ut over den ansattes evne til å være på arbeidsplassen, sier hun.

– Betyr det at ansatte i barnevernet bør politianmelde dersom de blir utsatt for fysisk vold gjentatte ganger?

– Ja, det mener jeg helt klart. Dette har noe med varslingsplikt både i forhold til at man kanskje ser at kolleger blir utsatt for fysisk vold. Det har også noe med å ta ansvar for at det faktisk blir tatt tak i overfor det barnet eller ungdommen som har gjort dette, sier hun.

Uakseptabelt å ikke anmelde

Kari Henriksen

Kari Henriksen (Ap) synes det er kritikkverdig dersom ansatte i barnevernet ikke får anmelde vold og trusler.

Foto: Lars Helge Rasch / NRK

Heller ikke Kari Henriksen som er stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Vest-Agder, synes det er akseptabelt dersom ansatte i barnevernet ikke har mulighet til å anmelde vold og trusler utført av barn og ungdom.

– Det er viktig at voldsepisoder blir tatt veldig alvorlig innen barneverntjenesten. Aller viktigst er å jobbe med de ansatte for å finne gode løsninger på hvordan en skal forholde seg til dette. Vold blant barn og unge som er veldig utsatte, har kompliserte årsaker. Noe er direkte knyttet til det å ha en sykdom eller en lidelse. Og noe blir ren adferdsproblematikk, sier Kari Henriksen.

– Hvordan bør barnevernet jobbe for å beskytte de ansatte bedre?

– Det bør være en lav grense for å anmelde vold – også når den er utført av ungdommer. Men en må selvfølgelig også legge vekt på alder og hvor mange ganger vedkommende har utført aggressivitet og vold.

Kari Henriksen understreker at det viktigste er at man jobber fram en praksis som gjelder for alle som arbeider i barneverntjenesten slik at den enkelte ansatte ikke selv sitter med hele ansvaret.

Terskelen skal være høy

Avdelingsdirektør Terje Jacobsen

Avdelingsdirektør i Bufetat Region Sør, Terje Jacobsen, sier terskelen for å anmelde vold og trusler til politiet skal være høy i barnevernet.

Foto: Bufetat /

– Det er vel ikke en policy ikke å anmelde, men jeg er nok enig i at terskelen skal være ganske høy, sier Terje Jacobsen, avdelingsdirektør i Bufetat Region Sør.

– Noen av våre barn er jo nettopp hevnvist til oss fordi de viser en utfordrende adferd. Det er ikke sikkert vi hadde lyktes med vår behandling om vi hadde anmeldt dem i høyt antall, sier Jacobsen.

Han mener at 1 200 episoder med vold og trusler de siste tre årene er altfor mye, og at dette tallet må ned. Men han sier at de alvorligste episodene blir anmeldt.

– Men når det er mange ansatte som gruer seg til å gå på jobb, må det være negativt for dere?

– Det er negativt, sånn skal det ikke være. Jeg håper at både Sørensen, som er tillitsvalgt, og vi i ledelsen, kan jobbe for å få ned de tallene, sier avdelingsdirektør i Bufetat Region Sør, Terje Jacobsen.

Siste nytt fra NRK Sørlandet

NRK Sørlandet
Spiller nå
Gaute Heivoll aktuell med ny diktsamling 00:42
Neste

Økonomistatus

Strømpris i dag

Inkludert avgifter

Billigst kl. 02 0,61 kr
Dyrest kl. 09 0,73 kr

Strømkostnader nå

  • Steke pizza 0,3 kr 25 min.
  • Dusje 2,5 kr 10 min. / 100 liter vann
  • Vaske klær 0,3 kr En vask
  • Varmeovn 0,6 kr 1000w, en time

Styringsrenta i prosent

Høyere styringsrente betyr økte utgifter dersom en har boliglån

Økte matpriser

Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling

  • Matvarer Aug 2022 – aug 2023
    + 9 %
  • Lønnsutvikling Anslag for 2023
    + 5,5 %