NRK Meny
Normal

Vil ikke ha med storebror

Evje og Hornnes passer ikke inn i en setesdalskommune, mener ordførere.

Setesdal Regionråd

Ordførerne er villige til å tenke på en sammenslåing av kommunene, men de er ikke enige om hvilke kommuner som skal være med på sammenslåingen. (Byglandsordfører Knut A. Austad til venstre, bykleordfører Kai Jeiskelid i midten og valleordfører Bjørgulv S. Lund til høyre.)

Foto: Svein Sundsdal / NRK

I den grad kommunene i Setesdal skal slås sammen, bør det bli de tre nordligste kommunene.

Det mener ordførerne i de to nordligste kommunene.

LES: MODEN FOR SAMMENSLÅING

Evje og Hornnes er for forskjellig i forhold til Bykle, Valle og Bygland, mener ordførerne.

Vil helst være alene

Bykleordfører Kai Jeiskelid vil helst ha Bykle som egen kommune.

Knut A. Austad og Kay Jeiskelid

Knut A. Austad og Kay Jeiskelid.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

- Først og fremst ønsker vi å være en selvstendig kommune så lenge vi kan være det. Men skal man se på en sammenslåing, så synes jeg det naturlige vil være å slå sammen Bygland, Valle og Bykle, sier Jeiskelid.

Han får full støtte fra sin kollega i Valle, Bjørgulv S. Lund.

- De tre øverste kommunene er de som ligner mest i forhold til befolkning og struktur. Jeg synes Evje og Hornnes har en annerledes geografi og befolkningssammensetning, enn det vi har, sier Lund.

Ikke enige med Ropstad

De to ordførerne er dermed ikke helt på linje med sin kollega i Evje og Hornnes, Bjørn Robstad, som har tatt til orde for kommunesammenslåinger i Setesdal.

Enten Evje og Hornnes sammen med Bygland, eller hele Setesdal som én kommune. Setesdal er Bykle, Valle og Bygland, mener Jeiskelid.

- Jeg synes de tre kommunene er de som omfatter Setesdal, og kulturelt tror jeg de ligner mer på hverandre. Evje og Hornnes synes jeg kan utvikles som en regionkommune, sier Jeiskelid.

Bjørgulv S. Lund

Valleordfører Bjørgulv S. Lund mener kommunene må finne ut hva de har å vinne på sammenslåing.

Foto: Svein Sundsdal / NRK

Ordføreren i Valle har liten tro på sammenslåinger, fordi folk har det godt nok som de har.

- Folk flest mener de har det best som de har det, og enhver forandring kan være litt skummel.

- Men det som er interessant med det Ropstad spiller ut, er at vi må finne ut hva regionen kan oppnå ved at vi slår oss sammen. Er det noe positivt å oppnå, så må vi ta hensyn til det. Er det ikke noe å oppnå, nei, så har vi i alle fall funnet ut av det, sier Lund.