NRK Meny
Normal

Vil lansere Astrup i USA

– Det blir no jobba med ei lansering av Jølster-kunstnaren Nikolai Astrup i USA. Det seier Anders Bjørnsen i Sparebankstiftinga. Tidlegare har dei brukt 10 millionar kroner på ei lansering av Astrup i England og Tyskland.

Anders Bjørnsen

ASTRUPUTSTILLING: No vil han presentere Astrup for eit amerikansk publikum.

Foto: Stein Aase / NRK

– Vi har no vore ein tur i USA og presentert Nikolai Astrup for amerikanske museum og kunsthistorikarar med tanke på ei mogleg Astrup-utstilling i 2020 – 2021, seier Bjørnsen.

I fjor vart Astrup presentert for eit internasjonalt publikum med utstillingar først i London og seinare i Tyskland. Begge stader var utstillinga svært populær, noko som gjorde det lettare for Bjørnsen når han no skal selje kunstnaren frå Jølster til kunstinteresserte amerikanarar.

– Dei har fått med seg denne suksessen vi hadde i fjor på Dulwich Picture Gallery i London, og i Kunshalle Emden i Tyskland.

Positiv mottaking

Så langt har tilbakemeldingane frå det amerikanske kunstpublikumet vore svært gode.

– Dei seier dette er ein svært interessant kunstnar. Dei tykkjer det er spanande med ein for dei ukjent nordisk kunstnar.

For suksessen i London har ikkje gått det amerikanske publikumet hus for bi. Dei er interesserte i sjå om det kan vere mogleg å få til ei utstilling ein gong i framtida. Men førebels er alt i ein svært tidleg fase understrekar Bjørnsen.

– Vi skal bort fleire gonger og snakke med fleire museum og ekspertar. Håpet er at vi i løpet av dette året skal finne samarbeidspartnarar for ei framtidig utstilling.

– Er du optimistisk?

– Absolutt. Eg er heilt sikker på at vi skal få det til. Det gjeld berre å finne dei rette musea på dei rette stadane, seier Bjørnsen.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.