NRK Meny
Normal

Slår full økonomialarm i Helse Førde

Pengebufferen i Helse Førde er i stor grad brukt opp. No må helseføretaket kutte.

Akuttmottak Førde sentralsjukehus.

MANGLAR PENGAR: Helse Førde manglar pengar og er tre millionar bak budsjett. Det kan råke tilsette, sengeplassar og innkjøp av utstyr.

Foto: Oddmund Haugen / NRK

Helse Førde ligg tre millionar bak budsjett i det nye året. Pengane på sparegrisen til helseføretaket er i stor grad brukt opp.

– Færre pasientar ligg over på sjukehuset for behandling, medan vi ser ei auke i behandling på poliklinikkar. Det gir oss lågare inntekter, seier styreleiar i Helse Førde, Agnes Landstad.

Helseføretaket risikerer no store månadlege underskot utover hausten 2017.

– Det er lite vi kan gjere med inntekta i helsetenesta, men vi kan gjere noko med utgiftene, meiner Landstad.

På fredag var det styremøte i Helse Førde. No blir det vurdert kutt av sengeplassar.

– Vi gav administrasjonen ei bestilling på å vurdere og greie ut ein reduksjon i sengekapasitet. Det kan vere å slå saman eller samlokalisere sengepostar. Eller å utvide feriestenging, seier ho.

Agnes Landstad

BER ADMINISTRASJONEN VURDERE KUTT I SENGEPOSTAR: Styret i Helse Førde, og styreleiar Agnes Landstad, har bedt administrasjonen om å vurdere ein reduksjon av sengepostar.

Foto: Odd Helge Brugrand / NRK

Kutt vil råke tilsette

Styret i helseføretaket ber no om ei utgreiing som vil vere klar til juni. Blir det kutt av sengeplassar, vil dette også bety kutt av tilsette.

– Vil vi reduserer sengekapasiteten i den størrelsen som vi snakkar om, så vil det få konsekvensar for dei tilsette, seier Landstad.

Korleis vil dette råke pasientane?

– Når behovet for sengekapasitet går ned, så betyr det at vi får ledig kapasitet på sengepostane våre. Det ser ut til å vere ein moglegheit å drive meir effektivt utan at dette vil råke pasientane.

Styreleiar trur ikkje utbygging står i fare

Det er store planar om å byggje ut Førde sentralsjukehus for 1,5 milliardar kroner dei neste ti åra.

Landstad meiner den økonomiske situasjonen ikkje vil truge ei utbygging.

– No har vi tid på oss til å kvalitetssikre både tal og analysar. Vi har tid til å justere om det blir behov for det. I mellomtida må vi kutte kostnader, seier ho.

Heller ikkje ventetid for pasientane uroar styreleiaren.

– Ventetid er per no den gode nyhenda i Helse Førde. Vi ligg veldig lågt på både ventetid og korridorpasientar. Det er ikkje den store bekymringa, seier Landstad.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.