NRK Meny
Normal

Ein vemodig dag

BYRKJELO (NRK): Etter over 20 år med tapping av mjølk på TINE Meierier Byrkjelo, stenger dei i dag kranane. To år med omlegging og uvisse er snart over.

Tapping av skumma mjølk på meieri

DEI SISTE KARTONGANE: Dette er dei siste kartongane med skumma mjølk som vert tappa ved meieriet på Byrkjelo.

Foto: Silje Guddal / NRK

Om lag 200 millionar liter mjølk har blitt tappa på anlegget på Byrkjelo sidan starten i 1996. Når NRK besøkjer meieriet går dei siste kartongane med skumma mjølk gjennom tappemaskina.

– Det vert sjølvsagt spesielt, for vi har jo halde på i 20 år. Vi synest no det er kjekt å tappe mjølk. Vi kunne ha tenkt oss å fortsette med det, men no vart det ikkje slik, seier produksjonssjef John Krøke.

Det er gått to år sidan konsernstyret i TINE gjorde vedtaket om å legge ned mjølketappinga.

– Vi merkar at dei som jobbar på tapperiet er spente på kva framtida kjem med, seier Krøke.

John Krøke

SKAL STENGE KRANANE: Produksjonssjef John Krøke kunne tenkt seg å fortsette med tapping av mjølk. – Det er ikkje artig med slike omstillingar, for det skjer jo ganske ofte, men TINE må vere med å konkurrere, seier han.

Foto: Silje Guddal / nrk

Nedbemanning og omlegging

25 tilsette ved meieriet på Byrkjelo vert råka av nedlegginga, 15 årsverk forsvinn. Meierisjef Thorkild Heieren vedgår at det er ein vemodig dag.

– Det vert ei nedbemanning på 15 årsverk, men vi håpar å unngå oppseiingar, mellom anna ved bruk av tidleg avgang, seier meierisjef Thorkild Heieren.

Frå no av vil konsummjølka bli køyrd til butikkar i Sogn og Fjordane frå Bergen og Ålesund.

– Vert det ikkje meir bilkøyring når mjølka skal bli frakta frå Bergen, og brunosten skal distribuerast frå Byrkjelo til heile landet?

– Sjølvsagt er transport ein del av biletet, men allereie i dag hentar vi mjølk frå Nordhordland til osteproduksjon og konsumproduksjon her i fylket. Når det gjeld ferdigprodukt vil det bli noko meir transport, seier Heieren.

Jeffrey Thomas

TENKJER PÅ KOLLEGAENE: Tillitsvald Jeffrey Thomas har omtanke for kollegaene i Hardanger som opplever at meieriet vert lagt ned.

Foto: Silje Guddal / NRK

Brunost til heile landet

Når tappemaskina vert slått av i dag, startar eit omfattande arbeid med å installere nye maskiner for produksjon av brunost, til 50 millionar kroner. Omlegginga i TINE omfattar fleire meieri.

I Ørsta skal meieriet ta over produksjonen av kremost, samstundes vert det bygt eit nytt, stort meieri i Bergen. Meieriet i Øystese i Hardanger vert lagt ned.

– Vi på Byrkjelo føler oss veldig heldige. Som tillitsvald tenkjer eg veldig mykje på kollegaene i Hardanger. Meieriet der vert lagt ned, og det er trist, seier tillitsvald Jeffrey Thomas i Norske Meierifolks Landsforening.

Stenging av kranane vert markert med eit allmøte.

–​ Vert det gravøl eller kake for å markere endringa?

– Ja, takk, begge deler. Sjølvsagt ein vemodig og trist dag, men samstundes skal vi doble brunostproduksjonen, og Byrkjelo vert eit satsingsanlegg. Vi ser framover, seier Thomas.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.