Hopp til innhold
Replikk

Et tryggere arbeidsliv

Mindre bruk av innleid arbeidskraft og flere faste stillinger vil gi arbeidsfolk mer makt over egen arbeidsdag. Det trengs også i industrien på Vestlandet.

Arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen

Vi vil at de som tidligere har brukt mye innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer skal endre bemanningsstrategi, skriver arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen.

Foto: ALF SIMENSEN / NTB

Et seriøst arbeidsliv bygger på hele, faste stillinger direkte i virksomheten der jobben gjøres. Dersom du har en fast stilling i bedriften øker sannsynligheten for at du blir behandlet bra og får mer makt over egen arbeidshverdag. Det ønsker regjeringen å gi til enda flere.

I et innlegg på NRK Ytring fra noen av næringsrådene og -foreningene på Vestlandet skapes det et bilde av at regjeringen legger hindringer i veien for at næringslivet i regionen skal lykkes. Det er selvfølgelig helt feil. Som Jonas Gahr Støre har sagt det – lykkes Vestlandet, lykkes Norge. Vestlandet har lange industritradisjoner som vi skal bygge videre på og utvikle. Omstillingsevnen til grønn industri er stor.

Bemanningsbyråer er ikke den eneste løsningen

Tidligere Høyre-statsråd Monica Mæland og hennes medforfattere er bekymret for at regjeringen har fått med seg Stortinget på å stramme inn bruken av innleid arbeidskraft fra bemanningsbyråer.

Man får inntrykk av at bruken av innleid arbeidskraft er årsaken til suksessen til næringslivet på Vestlandet. Det er historieløst. Er det noen som vet hva omstilling er, så er det Vestlandet. Det sitter i hodet vårt og vi er både gode og vant til det.

Vi vil ha et tryggere arbeidsliv med faste ansettelser.

For det er ikke slik at bruken av innleie fra bemanningsbyråer alltid har vært løsningen for industrien på Vestlandet. I perioden 1971–2000 var for eksempel innleie med visse unntak forbudt. I dette tidsrommet ble noen av de største gass- og oljeprosjektene våre gjennomført med industrien på Vestlandet som viktige leverandører. Det viser at industrien levde i beste velgående også under helt andre og langt strengere innleieregler enn det som trer i kraft fra 1. april.

Reduserer unødvendig innleie

Det er heller ikke slik at industrien på Vestlandet har vært fritt for eksempler på uryddige arbeidsforhold. For selv om de aller flest i Norge jobber under skikkelige forhold, så vet vi at det også finnes unntak. Det har også vært slike unntak i industrien på Vestlandet.

For regjeringen er det viktig at arbeidstakere omfattes av det sikkerhetsnettet, rettighetene og forutsigbarheten som arbeidsmiljøloven gir. Stortinget har vedtatt endringer som vil gi flere faste, hele stillinger direkte i bedriftene og som vil redusere unødvendig innleie.

Vi trenger arbeidsgivere som investerer i kompetansen til sine egne ansatte.

Å være innleid over tid er forbundet med lavere lønn, usikker inntekt og at du ikke er en del av et fast arbeidsfellesskap. Sannsynligheten for å være fagorganisert er også langt lavere for de som er innleid, noe som kan gjøre det vanskeligere å ta opp kritikkverdige forhold på arbeidsplassen. Vi vil ha et tryggere arbeidsliv med faste ansettelser.

Ønsket konsekvens

Vi er tydelige på at endringene som kommer vil få konsekvenser for virksomheter som til nå har basert driften på en høy grad av innleie. Det er en ønsket konsekvens.

Vi vil at de som tidligere har brukt mye innleie fra bemanningsbyrå skal endre bemanningsstrategi. Hverken behovet for, eller tilgangen til, arbeidskraft endres av Stortingets endringer.

Plass til vikarer

Vi forstår at arbeidsgivere trenger en viss fleksibilitet. Derfor skal virksomheter fortsatt kunne leie inn fra bemanningsforetak når egne ansatte er fraværende ved for eksempel sykdom, permisjon og ferie.

Det skapes et bilde av at regjeringen legger hindringer i veien for at næringslivet i regionen skal lykkes. Det er selvfølgelig helt feil.

Lovverket åpner også for fleksibilitet ved sesong- og oppdragsvariasjoner. Det er også mange virksomheter som vil kunne leie inn fra bemanningsforetak på grunnlag av avtale med tillitsvalgte.

Flere faste ansatte

Regjeringen har også et mål om å styrke rekrutteringen av fagarbeidere. Vi har stort behov for flere fagarbeidere i årene som kommer. Fagarbeidere er helt nødvendige for å møte framtidas utfordringer i privat og offentlig sektor.

Vi sliter spesielt med rekrutteringen innen fag hvor innleie utgjør en stor del av arbeidsstokken.

Industrien levde i beste velgående også under helt andre og langt strengere innleieregler.

Vi trenger i stedet arbeidsgivere som investerer i kompetansen til sine egne ansatte. For flere dyktige fagarbeidere med fast stilling og færre innleide vil på sikt være med å styrke Vestlandet sin stilling som et økonomisk lokomotiv for Norge.

Les kronikken: