Meieriet på Voss overlever – Tine legger ned i Øystese

Tine utsetter nedlegging av meieriet på Voss, men 15 arbeidstakere på meieriet i Øystese i Hardanger fikk en trist beskjed i dag.

Voss meieri

REDDA: Meieriet på Voss kommer ikke til å bli lagt ned i denne omgangen. Tine vil gjøre en ny vurdering av behovet for et meieri på Voss i 2020.

Foto: NRK

Nå er det avgjort. Onsdag vedtok styret nedlegging, og hadde allmøte for de ansatte klokken 13.

Kremost-produksjonen i Hardanger blir flyttet til Ørsta, og meieriet i Øystese blir lagt ned.

– Det er svært alvorlig at Tine legger ned et meieri med høy kompetanse og god produksjon. Dette er viktige arbeidsplasser i vårt distrikt som nå forsvinner, sier ordfører i Kvam, Jostein Ljones (Sp).

15 årsverk i Øystese forsvinner.

Mer lønnsomt å samle produksjonen

– Dette er en veldig vanskelig dag for de ansatte. I dag har de nok med det budskapet de har fått, sier Anne Siri Høyland som er direktør for Tine Meieriers spesialprodukter.

Hun sier det er mer lønnsomt å samle produksjonen på ett sted. Men det vil gå noen år før produksjonen blir flyttet. Tine skal i gang med en plan for hvordan overgangen vil foregå. Høyland sier det vil ta år før produksjonen avsluttes i Hardanger.

Kutte kostnadene med 70 millioner

I en rapport som Tine la fram i april, kom det fram at Tine vurderte å legge ned meieriene på Voss og Øystese.

Det ble foreslått en rekke endringer over hele landet som kan få ned de årlige kostnadene med 70 millioner kroner. Den endelige avgjørelsen ble tatt i dag.

I rapporten ble det foreslått å legge ned både meieriet i Øystese og det i Voss.

Onsdag ble det kjent at Norvegia-produksjonen blir på Voss, i hvert fall fram til utbyggingen på Elnesvågen i Møre og Romsdal er ferdig i 2020. Da vil de gjøre en ny vurdering av behovet for et meieri på Voss.

– Samvirket flykter fra Hordaland

Ljones tror nedleggingen i Hardanger vil få negative ringvirkninger for landbruket i fylket. Ordføreren tror heller ikke meieriet på Voss vil stå trygt i mange år.

– Jeg har innvendinger mot at Tine legger ned i Øystese og vedtar å foreløbig oppretthalde meieriet på Voss. Hele landbrukssamvirket flykter fra Hordaland, og det redusererer den totale verdiskapningen fra jordbruket. Det er alvorlig, mener ordføreren, som selv har bakgrunn fra jordbruk.

Avventer beslutningen på Voss

Tine kan spare mye penger ved å flytte produksjonen bort fra Voss, og fjerne det siste ysteriet i Hordaland.

Planen er å flytte produksjonen til Elnesvågen i Møre og Romsdal.

Beslutningen vil nå først tas i 2020.

Tidligere har Tine produsert Jarlsberg for eksport i Elnesvågen, men etter at Stortinget vedtok å fjerne støtten til eksport, faller produksjonen bort.

– Vi er ganske sikre på at dette vil gi en stor utfordring for Tine, sier Ullestad.