NRK Meny
Normal

Florø blir hovudsete i Kinn kommune

Diskusjonen om kvar eit nytt kommunesenter skal ligge vart tøff, men i dag vart Vågsøy og Flora samde.

Kristin Maurstad og Ola Teigen

REALISTISK: Begge ordførarane har meiner det er realistisk at Vågsøy og Flora blir samla i Kinn kommune i framtida, sjølv om dei i dag ikkje har ein meter samanfallande kommunegrense.

Foto: Harald Kolseth / NRK

– Det var eit godt og konstruktivt møte med litt temperatur. Vi har vore gjennom dei utfordrande punkta, og fått ein avtale som seier noko om det, seier gruppeleiar i Flora Høgre, Hanne Husebø Kristensen.

Kristin Maurstad

VISJONAR: Om ei veke møtast dei til nye forhandlingar. Då står visjonar for den nye kommunen på dagsorden. – eg håpar på fleirtal til slutt, seier Vågsøyordførar Kristin Maurstad.

Foto: Asgeir Heimdal Reksnes / NRK

Ho var samla med kollegaer frå Vågsøy og Flora for å spikre konkret innhald i intensjonsavtalen mellom Flora og Vågsøy. På dagsorden stod tema som kommunesenter, samferdsle, og kommunenamn.

– Namnet var kanskje det enklaste å bli samde om, seier Vågsøyordførar Kristin Maurstad, om Kinn-namnet som ein landa på.

Vil satse på regional utvikling

Like enkelt var det ikkje å bli samde om at Florø skal vere den nye kommunen sitt hovudsete, for begge kommunane gjekk inn i møtet med plan om å sikre seg hovudsetet.

– Om vi skulle gje frå oss det, så var det viktig for oss å sikre eit sterkt Måløy sentrum og få nye utviklingsoppgåver, seier Maurstad.

Dersom den nye kommunen blir ein realitet, så vil Måløy sitje i førarsetet på å utvikle samarbeid mellom utdanningsinstitusjonar og næringslivet, innan klima, IKT, miljø og fornybar energi.

– Dette klarar vi ikkje å gjere nok av i dag, men i ein større kommune kan vi ha musklar til det.

Samferdsleutfordringar

Ikkje alle har vore like begeistra for planane om å slå dei to kystkommunane saman. Varaordførar i Vågsøy, Nils Myklebust, sa til NRK tidlegare i dag at det er kunstig å slå seg saman med Flora.

Hanne Husebø Kristensen

POSITIVT: Flora bystyre sende politikarane inn i intensjonsavtalane med positive signal, det trur høgrepolitikar Hanne Husebø Kristensen blir stadfesta når saka skal opp til endeleg avgjerd.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

– Vi har barrierar med fjordane og ferjer, det er ikkje greitt i det heile tatt, etter mitt syn. Etter kvart blir det færre arbeidsplassar i Vågsøy, og det vil også påverke handelen, meinte han.

Kristensen meiner på si side at delegasjonen frå Vågsøy bør vere godt nøgde med avtalen som no er i hamn.

– Eg meiner Vågsøy har all grunn til å vere nøgd med avtalen dei kjem heim med.

Firdaposten har følgt møtet gjennom dagen, og melder at samferdsle også er eit viktig element i avtalen. Fleire båtruter, kystveg og Stad skipstunnel er noko av det som den nye kommunen vil jobbe for.

Kommunane har i dag ikkje felles grense, og Bremanger som ligg mellom har vore klare på at dei ikkje vil inn i ein ny kommune.

Er det seriøst meint å slå saman to kommunar som ikkje har noko felles grense?

– Ja, sjølvsagt at der seriøst. Vi har diskutert utfordringane som ligg i det, med hyppigare båtruter og kommunikasjon oss i mellom.

Innbyggjarane skal få seie sitt i ei telefongransking i mars, og det skal også haldast folkemøte får dei to by- og kommunestyra seier endeleg ja eller nei til planane.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.