NRK Meny
Normal

Arbeidarane sprang unna raset

Ein kranbil vart treft då det i går rasa ned stein ved Midnestunnelen på fylkesveg 53 mellom Årdalstangen og Øvre Årdal.

Ras trefte kranbil

TREFTE BILEN: Ein del av steinane som kom ned vart liggande inntil kranbilen.

Foto: Statens vegvesen

Det pågår sikringsarbeid på staden, og dei var i ferd med å bore for å sette opp eit fanggjerde då nokre steinar losna i ei steinrøys over vegen.

Anleggsarbeidarane kom seg unna, fortel prosjektleiar Jens-Ivar Nilsen i Statens vegvesen.

– Dei som opererte krana var i nærleiken. Då dei merka at det tok til å røre seg over dei kom dei seg heldigvis bort frå raset.

Jens-Ivar Nilsen

– UTFORDRANDE OMRÅDE: Prosjektleiar Jens-Ivar Nilsen.

Foto: Heidi Ravnestad / Statens vegvesen

– Var det mykje skade på bilen som vart treft?

– Det har vi ikkje fullt oversyn over enno. Det skal ryddast rundt bilen i dag. Men eg reknar med at det er noko skade.

Vegen var stengd nokre timar torsdag inntil ein geolog hadde vore på staden og vurderte det som trygt å opne att.

Rasfarleg område

Nilsen seier at det er eit utfordrande område å arbeide i.

– Det er difor vi er der, for å sikre mot ras.

Han reknar med at arbeidet skal vere ferdig i slutten av november.

Natt til laurdag og natt til søndag blir fylkesveg 53 stengd på staden på grunn av arbeid som skal utførast.

Bremborg og Midnestunnelen i Årdal

RASFARLEG: Statens vegvesen held på med å sikre fylkesveg 53 mot ras ved inngangen til Midnestunnelen.

Foto: Kjell Arvid Stølen / NRK
Den nye regjeringa vurderer å kvitte seg med odelslova. Det kjem ikkje på tale, svarer bøndene.
Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.