Hopp til innhold
Arnt Ove Fjøsne fekk flaumskred rett inn på garden.

Arnt Ove fekk flaumen rett over eigedomen sin

– Eg er litt skjelven, seier Arnt Ove Fjøsne, som vakna av raset i dag tidleg. Eigedomar og vegar i Luster har fått skader.

Ras i Sør-Skjomen

Har vært innesperret i tre dager: – Det er litt vanskelig nå

­

Vassenden i Jølster

Jølster: 29 hus kan vere bygde i rasområde

29 hus i Jølster kan vere bygde i rasutsette område, utan at det er gjort naudsynte vurderingar om tryggleik. Huseigarane har enno ikkje fått beskjed.

Jølster sett frå fjellet.

Jølster: Mange kan ha bygd i rasområde utan løyve

Folk kan sidan 2008 ha sett opp bygg i rasfarlege område i Jølster utan å vere klar over at dei ikkje hadde gyldig byggeløyve frå kommunen.

Enorme snømengder i fjellet – her tek det fleire dagar å opne vegen

VIKAFJELLET (NRK): Årets vinter er mellom dei fem mest snørike dei siste femti åra. Fleire stader har sett ny rekord.

Flom og stengt veg i Namdalseid

Fem farevarsel berre i januar: – Vi er bekymra for styrtregn og rask snøsmelting

Den erfarne flaumeksperten er uroa. Berre hittil i år har alarmen for jordskredfare og flaum gått fem gonger.

Oddbjørn Bruland sin eigendom vart øydelagd i flommen i Utvik

Forskaren såg ungane spele Fortnite – no lagar han dataspel mot flaumskader

Då han såg ungane sine spele Fortnite, fekk forskaren ideen til eit spel som skal redusere skadane når stadig sterkare flaumar råkar Noreg.

Flåm

Her testar dei systemet som skal varsle befolkninga på eitt sekund

FLÅM (NRK): Etter flaumen i Jølster etterlyste innbyggjarar mobilvarsling. No skal eit nyutvikla system varsle folk ved ulukker og naturkatastrofar.

Søket etter sakna i Jølstravatnet.

Søket i Jølstravatnet har teke lenger tid enn venta

Søk med metalldetektor avdekka måndag ein to meter brei metallgjenstand på nær 180 meters djupne i Jølstravatnet. Det er uvisst om dette er bilen til sakna.