Hopp til innhold

Arnt Ove fekk flaumen rett over eigedomen sin

– Eg er litt skjelven, seier Arnt Ove Fjøsne, som vakna av raset i dag tidleg. Eigedomar og vegar i Luster har fått skader.

Arnt Ove Fjøsne fekk flaumskred rett inn på garden.

Det blei ein dramatisk start på dagen for Arnt Ove Fjøsne. Vegen opp til huset hans blei heilt øydelagt. I tillegg har denne driftsbygningen fått merke naturkreftene.

Foto: Sondre Dalaker / NRK

Det var like etter klokka 06.00 at politiet fekk melding om at det hadde gått eit ras på fylkesveg 55 Lustravegen.

Ei elv hadde fløymt over og teke med seg stein og trestokkar nedover fjellsida.

Ingen hus, personar eller dyr blei tekne av flaumskredet, opplyser politiet.

Arnt Ove Fjøsne filma flaumskredet som tok seg inn på garden hans.

Arnt Ove Fjøsne filma flaumskredet som tok seg inn på garden hans.

Raset nådde fylkesvegen, som blei heilt stengd i ein periode.

Vegen blei like før klokka 08.00 opna for manuell dirigering ved Naustknubben, vest for Skjolden.

– Litt skjelven

Arnt Ove Fjøsne er blant bebuarane i området som er råka av raset.

Fjøsen til Arnt Ove Fjøsne har blitt råka av raset

Fjøsen til Arnt Ove Fjøsne har blitt råka av raset. Tre campingvogner og ein traktor står parkert her.

Foto: Arnt Ove Fjøsne

Vegen til bustadhuset hans er totalt øydelagt.

Eit steinkast unna ligg fjøsen hans. Her står mellom anna tre campingvogner og ein traktor parkert like ved.

– Dei er halvvegs grave ned av masser, seier Fjøsne.

Korleis det går med driftsbygningen er han usikker på.

– Det er så store vassmengder der, så eg torer meg ikkje bort enno, seier sogningen til NRK måndag morgon.

Han seier det var ein dramatisk og tøff start på dagen.

– Eg er litt skjelven, seier Fjøsne, som vakna av raset 05.45 i dag og varsla politiet like etter.

Han trur det kan vere ein ispropp som har losna i elva.

Manuell dirigering på staden

Politi rykte ut til rasområdet etter at dei fekk meldinga, opplyser operasjonsleiar Stine Mjelde i Vest politidistrikt.

ras på fv 55 luster
Foto: Tage Skjaak Moen
ras i luster
ras i luster
Foto: Tage Skjaak Moen
ras i luster på fv 55
Foto: Tage Skjaak Moen
ras på fv 55
Foto: Tage Skjaak Moen
Fylkesveg 55 Lustravegen har fløymd over
ras på fv 55 Luster
Foto: Tage Skjaak Moen

Vegen blei rydda slik at det var mogleg å passere på staden.

Vegtrafikksentralen forventar at det blir manuell dirigering i fleire timar til.

Ifølge Mjelde blir det teke ei vurdering om vegen kan opne heilt att.

– Det må takast ei vurdering om det kan kome endå meir masser, seier Mjelde.

Entreprenør er på staden og ryddar, opplyser Vegtrafikksentralen vest.

Denne jobben kan ta fleire timar.

Ikkje fare for fleire skred

Geolog var rundt klokka 11.00 oppe i fjellsida med helikopter.

1100 meter over havet ligg det to vatn. Her har det danna seg ein propp ein stad, fortel Eivind Yttri, seksjonsleiar i Vestland fylkeskommune.

Proppa blei med vidare nedover før den tok ei anna retning når den nærma seg vegen. Her hamna den over fylkesvegen og ikkje gjennom kulverten.

– Er det fare for fleire skred?

– Nei, vi meiner det ikkje er fare for fleire skred.

Yttri seier det er mindre skader, både på vegen og ved kulverten.

Trafikken går forbi måndag ettermiddag med manuell dirigering, men går snart som normalt att, seier Yttri.

Får konsekvensar for heile kommunen

At hovudvegen gjennom Luster er råka av ras er ei utfordring for fleire.

Det fortel ordførar i Luster Ivar Kvalen.

Sjå Tage Skjaak Moen sin dronevideo av raset.

– Både for skuleskyssen, folk som skal på jobb og for utrykkingskøyretøy. No håper vi at vegen kan opne heilt, seier Kvalen.

Han seier elva tok eit nytt løp og drog med seg lausmassar og slam ned i fylkesvegen.

Truleg har det kome ras nedover området før, seier han.

NVE: Jobbar med å finne ut årsaka

Jan Bakke Flore, fagansvarleg region vest i NVE, seier dei jobbar med å finne ut kva som har skjedd.

– Elva har truleg på ein eller annan måte tetta seg til, seier Flore, og legg til at ispropp kan vere ein årsak.

– Vi må finne ut om det er akutt fare for om elva grev og eroderer, eller om hendinga er over. Det må vi finne ut av så snart som råd.

NVE melder at vårflaumen er i gang på grunn av kraftig og vedvarande snøsmelting.

Fleire elver i Nord- og Sør-Noreg har flaumvarsel på oransje nivå.

Steinras i Luster

Slik ser det ut i Luster etter flaumskredet måndag.

Foto: Tage Skjaak Moen

Det er venta regn i delar av Sør-Noreg dei neste dagane. Ifølge varsom.no kan det føre til skadeflaum i fleire elvar på Sør- og Austlandet.

Flore i NVE seier også Vestlandet vil merke smeltevassføringa og store elver, men ikkje unormalt stor flaum.

– Med mindre det kjem tilstoppingar i elver, er det ikkje venta skadeflaum, seier Flore.

Vakna av bråket

Tage Skjaak Moen og kona vart vekte av raset i natt.

– Vi vakna av bråket, eg gjekk ut på verandaen for å sjå. Då såg eg at bilane byrja å køyre sakte forbi og til slutt vart det full stopp.

Fylkesveg 55 i Luster er stengt etter ras.

Slik ser det ut i Luster etter raset i natt.

Foto: Tage Skjaak Moen

Då Moen, som bur like i nærleiken kom bort til staden, vart han møtt av vatn, trestokkar og steinar.

– I krysset ved brua, der vatnet eigentleg skal renne under har det blitt fylt opp, og vatn og jordmassar har fløymt ut over.

Kor store skadar flaumen har gjort er førebels ikkje klart.

– Det er vanskeleg å seie, men eg ser at det er fylt godt opp med rasmassar på tunet til naboen nedom vegen, så dei har nok ein god ryddejobb framfor seg, seier Tage Skjaak Moen.