NRK Meny
Normal

– Hengebru vert for dyrt

– Å byggje ei hengebru over Nordfjorden frå Anda til Lote blir for dyrt, vedgår styreleiar Alfred Bjørlo i Nordfjordbrua. Selskapet har skifta taktikk og satsar no på billegare teknologi som flytebru.

E39 bru Nordfjorden

MANGE ALTERNATIV: Dette er eit av mange forslag til bruløysingar over Nordfjorden mellom Anda og Lote. Denne forslaget til flytebru vart presentert for nokre år sidan.

Målet til eidaordføraren og styreleiaren i bruselskapet, Alfred Bjørlo, er at brua skal stå klar i løpet av ti år.

I dag presenterte han planane og taktikken på politikardagen til fylkestinget.

Selskapet har sikra seg ryggdekning i regjeringa for at dei kan jobbe vidare med planane som eit ferjeavløysingsprosjekt. Det vil seie at pengane som staten sparer på å leggje ned ferja skal vere med å betale for bygginga, saman med bompengar.

Ønskjer å vere pilotprosjekt

Samstundes har Stortinget sagt at dei ønskjer å satse på nokre pilotprosjekt for å utvikle teknologi som kan skal gjere det enklare og billegare å byggje bruer.

Alfred Bjørlo ved Firda kaserne på Nordfjoreid

Ordførar og styreleiar Alfred Bjørlo.

Foto: Privat

– Vi må ha nytenking i Norge på korleis vi kan bygge nye bruer raskare og rimelegare enn vi gjer i dag. Og der vil vi prøve å vere i posisjon med tanke på at ei bru mellom Anda og Lote vil vere eit godt eigna prosjekt, seier Bjørlo.

– Ingen heksekunst

Det har tidlegare vore sett på fleire ulike alternativ med ulike kostnader.

I dag seier Bjørlo at ei hengebru vil koste rundt fem milliardar kroner. I staden ønskjer bruselskapet å utvikle ei flytebru som skal koste mellom tre og fire milliardar kroner.

– Vi har erfaring frå blant anna Nordhordlandsbrua og andre bruer med at dette er teknologi som er fullt ut robust nok i våre vêrforhold. Dette er ingen heksekunst. Det er snakk om å ta bruk i velprøvd teknologi på nye måtar, fortel Bjørlo.

– Ingen omkamp

Han avviser at skifte av taktikk er eit forsøk på omkamp om få flytta den planlagde brua på E39 frå Stryn til Anda-Lote.

– Dette er ingen omkamp. Skal vi byggje bru mellom Anda og Lote er det eit reint ferjeavløysingsprosjekt.

– Men du forstår at spørsmålet vert stilt.

– Ja, men dette prosjektet har det vore jobba med i over 40 år. Dette vil alltid vere eit aktuelt prosjekt fordi det på denne strekninga kjem til å gå ferjer til evig tid, uansett kva for vegar som vert bygde andre stader – viss vi ikkje får bygd bru, held han fram.

– Søv godt om natta

Svein Sunde i Gode vegar, som har kjempa for å få lagt E39 via indre Nordfjord, seier han framleis søv godt om natta. At eidarane og glopparane jobbar med tankar om ei flytebru, er ikkje noko nytt for Sunde.

– For vår del må det gjerne kome fleire bruer så lenge dei ikkje hindrar cruiseskipa å kome til indre Nordfjord eller legg opp til omkamp om kvar E39 skal gå, seier Sunde.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.