NRK Meny
Normal

– Ein svart dag for Vik

Dei borgarlege partia gjekk hardt ut og kritiserte dei raudgrøne for å ikkje gjere nok for Vikafjellstunnelen. No har dei sjølve lempa heile prosjektet ut av Nasjonal transportplan.

Olav Turvoll, framlegging av Nasjonal transportplan, 5. april 2017

SKUFFA: Ordførar Olav Turvoll i Vik er skuffa over at Vikafjellstunnelen er lempa heilt ut av Nasjonal transportplan.

Foto: Noralv Pedersen/NRK

– Dette er verre enn det verste vi kunne tenkje oss, ein svart dag for Vik. Vi hadde i alle fall sett føre oss at tunnelen låg inne i andre planperiode, seier Vik-ordførar Olav Turvoll frå Senterpartiet.

Det gjorde han altså ikkje. Å byggje Vikafjellstunnelen for å betre framkomsten over Vikafjellet på vinteren ligg ikkje inne i planane til regjeringa og samarbeidspartia i det heile.

Les også: Dette får Sogn og Fjordane i NTP

I 2013 føreslo den raudgrøne regjeringa å bruke 100 millionar på å byggje tunnelen, med oppstart i det som då var den siste planperioden. Den gongen sa dei borgarlege partia at dei raudgrøne burde ha gått lengre, og fått det inn i den første planperioden, altså før 2018.

Når dei sjølv har fått makta, har pipa fått ein annan lyd, og prosjektet er heilt ute.

– Dette er eit løftebrot av dimensjonar. Dei borgarlege meinte dei raudgrøne ikkje tok nok i, no gjer dei sjølve null og ingenting, seier ordførar Turvoll.

– Korleis trur du folk vil reagere på dette i Vik?

– Tilliten til politikarar blir jo skikkeleg dårleg med dette, seier Turvoll.

Snøskred på Vikafjellet

HYPPIG VINTERSTENGT: Vegen over Vikafjellet kan vere krevjande å køyre på vinteren.

Foto: Vegard Dale Bergheim

Les også: Store forventningar til nasjonal transportplan i Vik

Les også: No må du ordne Vikafjellstunnelen, Jenny!

Skuffa høgremann

Morten Midlang er leiar for Vik Høgre; han er skuffa over partiet sitt.

– Eg er sjølvsagt like skuffa som ordføraren. Det er ikkje noko god kjensle, seier Midlang om at også hans eige parti står bak skrotinga.

Morten Midlang, leiar i Vik Høgre

VONBROT: Morten Midlang, leiar i Vik Høgre, likar ikkje at hans eige parti har skuffa heile vikjasamfunnet ved å vrake Vikafjellstunnelen.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Midlang seier han faktisk trudde at partifellane hans hadde lytta til han når han snakka om kor viktig Vikafjellstunnelen er.

– Eg er både skuffa og forundra over at dei ikkje har vore samde i argumenta våre. No vil eg prøve å finna ut kvar det er argumenta ikkje har nådd fram.

Statens helsetilsyn har avdekka at fire av fem norske kommunar som blei sjekka bryt lova og gir eit for dårleg tilbod til utviklingshemma.
Første i Norge som har vektløfting som valgfag.