Arrangering

Et arrangement betyr en transkripsjon eller en omarbeidelse av et musikalsk verk, slik at det kan spilles av et annet instrument eller annen kombinasjon av instrumenter enn det verket opprinnelig er skrevet for.

Gitar og notatblokk
Foto: Colourbox

For eksempel kan en sang skrevet for en stemme med pianoakkompagnement arrangeres slik at den kan synges i deler av et kor eller sang og orkester, eller et stykke for fiolin kan omskrives slik at den kan spilles på en klarinett.

Arrangøren kan omarbeide det opprinnelige verket ved hjelp av reharmonisering, melodisk parafrasering, orkestrering og forlengelse eller endring av formstrukturen.

Det er viktig å skille mellom arrangering og bearbeidelse: en bearbeidelse innebærer at verket blir tilført noe nytt slik at det ikke lenger er helt det samme som det opprinnelige verket.

Chasing Shadows 1: Analyse

Chasing Shadows 2: Instrumentering

Chasing Shadows 3: Orkester

En tur i dagen 1

En tur i dagen 2

Kboof - Instrumentasjon

Kboof - Melodisk slagverk