Hopp til innhold

Krever at psykiatrien tar pårørende på alvor

Pasientombudet i Oslo og Akershus reagerer kraftig på at familien til Preben (28) ikke ble hørt. Han tok livet av seg på lukket avdeling rett før jul i fjor.

Pas

Pårørende skal bli hørt, mener pasientombudet i Oslo og Akershus, hun reagerer kraftig på historien om Preben som tok sitt liv på lukket avdeling i desember i fjor.

Foto: Syver Gustavo Svendsrud / NRK

– Det er klart det skal ikke skje. Hvis man har viktig informasjon om pasienten så bør det lyttes til. Det kan få stor betydning for den behandlingen man skal gi.

Pasientombudet i Oslo og Akershus, Anne Lise Kristensen er opprørt over det hun har sett.

I går fortalte NRK den sterke historien om en mammas fortvilte kamp mot systemet.

he

Helga Wilhelmsen kjempet en innbitt kamp mot systemet for å bli hørt, før hennes sønn tok sitt eget liv på lukket avdeling.

Foto: Patrick Da Silva Sæther

Sønnen Preben Nicolay Wilhelmsen (28) tok sitt eget liv på lukket avdeling på Vor Frues hospital på Lovisenberg Diakonale Sykehus i desember i fjor. Mamma Helga Wilhelmsen prøvde gjentatte ganger å gi beskjed. Hun hadde aldri sett sønnen så dårlig som de siste ukene på sykehuset. Hun krevde tettere oppfølging av Preben, men mener hun ikke ble hørt.

– Ut fra mammaens beskrivelse av situasjonen ble hun ikke tatt på alvor, sier Kristensen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har ennå ikke konkludert i tilsynssaken mot sykehuset, og Pasientombudet kjenner ikke alle sidene av saken.

Men pårørendes opplevelse av å ikke bli hørt er noe de ser igjen og igjen.

pas1

– Det skal ikke skje, sier pasientombudet i Oslo og Akershus, Anne-Lise Kristensen, etter å ha sett saken om Preben Nicolay Wilhelmsen som tok sitt liv på lukket avdeling.

Foto: Syver Gustavo Svendsrud / NRK

– Det er pårørende som kjenner pasienten best. De har selvfølgelig ikke den samme forståelsen eller innsikt i sykdommen, men de observerer endringer hos den de er glad i på en annen måte enn personalet kan gjøre, sier Kristensen.

Hun tror det fortsatt er en lang vei å gå når det gjelder å slippe pårørende inn i arbeidet med syke pasienter.

Helga Wilhelmsen forteller at det siste hun sa til personalet på sykehuset var at hun aldri hadde sett sønnen så dårlig som nå.

– Gå hjem, slapp av, vi tar over, fikk hun til svar fra sykepleierne.

Preben selv fortalte i et lydopptak han hadde sendt til familien før han tok sitt eget liv, om for høye doser av medisiner. Han mente han ble dårligere av det.

– Tv-innslaget viser at de har ikke klart å trygge mammaen på at de har tatt hennes bekymring på alvor. Og Preben selv forteller at han ikke opplever at behandlingen hjelper. Det er en viktig tilbakemelding til de som jobber der, sier Kristensen.

Pårørende må tas mer på råd

Det må en kulturendring til blant helsepersonalet for å ta pårørende med på råd, mener pasientombudet. Det har bedret seg, men vi er langt fra der vi bør være.

– Når pasienten dør, kan det ikke bli mer alvorlig, sier Kristensen.

pas3

Det må en kulturendring til for å ha pårørende mer på lag i helsevesenet, mener pasientombudet i Oslo og Akersus, Anne-Lise Kristensen.

Foto: Syver Gustavo Svendsrud / NRK

Hennes erfaring er at helsepersonalet, i møte med pårørende og sykehuset, har stor forståelse for at de burde tatt pårørende og pasienter mer på alvor. I etterpåklokskapens lys ser man hvor viktig det hadde vært. Likevel ser det ut til å være vanskelig å få til i det daglige. Man må bruke den ressursen pårørende er, mener Kristensen.

Viktig med samme behandler over tid

I de siste seks ukene Preben levde, var behandleren hans sykemeldt i tre av dem. Den siste uken var hun på ferie. Relasjoner er det sterkeste man har i psykisk helse, mener Kristensen.

preb

Preben Nicolay Wilhelmsen tok sitt liv på lukket avdeling i desember i fjor. I et lydopptak han sendte fra avdelingen til familien, forteller han om for høye doser medisiner. Både han og familien opplevde å ikke bli tatt på alvor av behandlingsapparatet.

Foto: Privat

– Vi vet at folk går av og på vakt, folk er på ferie, folk er syke. Det blir brudd i relasjonen, sier hun.

Blir det mange brudd i relasjonen klarer man ikke å gi den samme hjelpen som man bør. Man må opparbeide seg tillit over tid, og blir det mange brudd er det vanskelig.

– Da blir det ekstra viktig å lytte til pårørende for å se endringer, sier Kristensen.

Vor Frue Hospital har fått lese alle påstandene fra Preben Wilhelmsens familie, men vil ikke kommentere dem så lenge saken er under tilsyn. Avdelingsoverlege Morten S. Selle skriver i en generell kommentar på epost at:

«Selvmordet har gått inn på oss også, og vi beklager på det sterkeste det tragiske utfallet. Når de pårørende forteller at de ikke ble til lyttet til på en tilstrekkelig måte, så er dette en veldig viktig tilbakemelding til oss som vi tar med i arbeidet for forbedring i våre rutiner og arbeidsmåter».