Hopp til innhold

Viser en annen side av urfolks liv

I tradisjonell film fra Nepal blir stort sett bare de negative sidene ved landets urfolk presentert. Denne skjeve fremstillingen har urfolks filmskapere i landet gjort noe med.

Renchin Yonjan

Filmprodusent Renchin Yonjan under dagens foredrag på Skabmagovat i Enare.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Urfolk i Nepal har en masse kunnskaper og ferdigheter som tidligere ikke har kommet frem på film. I "main stream" nepalesisk film vises som oftest bare fattigdommen, sosiale problemer og det som er negativt. I urfolksfilmene vises også det som er vakkert og som er bra, forteller filmprodusent og representant for "Indigenous Film Archives of Nepal", Renchin Yonjan.

Nepal er temaland under den 13. Skabmagovat filmfestival 2011. Urfolksfilmfestivalen arrangeres i Enare i Finland 19. til 23. januar.

– En egen fortellerstil

Nepal er et lite land som ligger mellom gigantene India og China. Hovedstaden er Kathmandu, og i landet finner du 81 forskjellige urfolksgrupper.

Nepalsk film - Dead yet alive

Plakat for den napalske urfolksfilmen 'Dead yet alive'.

"Indigenous Film Archives of Nepal" er etterhvert blitt en institusjon som legges merke til både nasjonalt i landet og internasjolt. Det har blant annet Nepal International Indigenous Film Festival medvirket til.

– Nepalesisk urfolksfilmproduksjon begynte opprinnelig på grunn av politisk sinne og aktivisme. Etterhvert har filmkulturen vår utviklet seg til en egen fortellerstil, der vi viser urfolkenes urfolkenes kunnskaper om alt fra urter til det å ta vare på miljøet, sier Yonjan.

Filmprodusenten sier at nepalsk film har fortsatt en lang vei å gå.

– Vi holder fortsatt på å finne ut hva urfolksfilm egentlig går ut på, forklarer Yonjan.

Opplæring av filmmakere

Nepal har, i motsetning til land som Finland, Sverige og Russland, ratifisert ILO nr. 169 om urfolk. I følge Yonjan har denne ratifiseringen også gjort det enklere for urfolkene i landet å føre en god dialog med myndighetene.

Nepalsk film - fra filmen Lives of Jawang

Fra filmen Lives of Jawang.

– Opplæring av nye filmskapere er en viktig del av det vi holder på med. På denne måten kan vi stadig utvikle fortellertradisjonen vår, sier Yonjan.

Filmproduksjone i Nepal er forholdsvis billig. Rundt 10.000 amerikanske dollar kan man lage en dokumentar. For 5.000 dollar kan man lage en kortdokumentar. I Norge må du ut med det mangedobbelte.

Korte nyheter

 • Sámi filmmat leat ožžon fuomášumi

  Nuortalaš filbmadahkki Katja Gauriloff ođđa filbmaprošeakta «Je'vida» lea vuoitán buoremus fikšuvdnafilbmaprošeavtta bálkkašumi Finnish Film Affair -dáhpáhusas Rakkautta- ja anarkiaa -festivála oktavuođas. Bálkkašumi sturrodat lea 3000 euro.

  Sunna Nousuniemi dokumeantafilbma «Boso mu ruovttoluotta» gis oaččui Moving People and Images -bálkkašumi Rakkautta- ja anarkiaa -festiválas. Bálkkašumi sturrodat lea 1000 euro.

  Boso mu ruovttoluotta, Sunna Nousuniemi
  Foto: Sunna Nousuniemi
 • Guovttis váldon gitta ja áššáiduhtton Oslo-báhčimiid oktavuođas

  Guokte albmá 30 ja 40 jagiin leaba ikte váldon gitta ja áššáiduhtton go navdet sudno oassálastán Oslo-báhčimiin geassemánu 25. beaivve, gos guokte olbmo goddo ja 21:s roasmmohuvve.

  Formálalaččat leaba soai áššáiduhtton searvamis terrordaguide.

  Nu čállá Oslo politiijaguovlu preassadieđáhusas.

  Albmás 40 jagiin lea somálalaš riikkavulošvuohta, ja albmás 30 jagiin lea ges norgga riikkavulošvuohta.

 • 13:s goddon ja 20:s roasmmohuvvon

  13:s galget leat goddon ja 20:s roasmmohuvvan maŋŋá báhčimiid muhtin skuvllas Izjevskas Ruoššas. Nu dieđiha Reuters ja eará ođasdoaimmahagat.

  Mánát, oahpaheaddjit ja dorvovávttat galget leat goddon, ja 20:s galget leat roasmmohuvvon. Almmái, gean navdet báhččán dáid olbmuid, galgá leat váldán iežas heakka.

  Izjevsk lea Udmuria oasserepublihka oaivegávpot Uralváriin, Moskva nuorttabealde. 650.000 olbmo ásset Izjevskas.

  Skoleskyting Russland
  Foto: TELEGRAM/READOVKA