Verdens største Savio-samling skal «hjem»

490 kunstverk laget av John Andreas Savio befinner seg hos en privatperson i Hønefoss. Nå arbeides det for at disse igjen skal samles i Sápmi.

Reinkalver II av John Andreas Savio

Reinkalver II av John Andreas Savio fotografert på Blomávist kunstauksjon i Oslo.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Det er Tana og Varanger museumssiida sammen med Sør-Varanger kommune som ønsker å kjøpe bildene til Saviomuseet i Kirkenes i Sør-Varanger.

Saviomuseet driver med innsamling, dokumentasjon, forskning, bevaring og formidling av John Savios kunst og livshistorie. Deres Savio-samling er på 389 kunstverk.

– Det betyr at hvis vi lykkes i å få kjøpt verkene som nå er i privat eie, så vil samlingen vår mer enn fordobles. Denne samlingen har uvurderlig verdi for oss som et historisk dokument over Savios sin kunstproduksjon, fordi samlingen favner i et vidt spekter både innenfor teknikk og tema, sier museumsleder Liv Svaleng til NRK.

Ann-Mari Thomassen

Sametingsråd Ann-Mari Thomassen

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Foreslår ekstra bevilgning til kjøp

Det er Sametinget som finansierer Tana og Varanger museumssiida. Sametingsrådet ser derfor behov for å øke tilskuddet til Tana og Varanger museumssiida i 2016, som en engangsbevilgning.

Sametingsrådet har foreslått i sitt reviderte budsjett å gi en ekstra bevilgning på to millioner kroner til museumsiidaen som kun skal gå til dette formålet. Dette skal være Sametingets andel i spleiselaget.

– Om salget går i orden, så blir det til glede for hele Sápmi. Det blir en stor gave til samene å få samlet kunstverkene til John Savio i Saviomuseet. Dette er samisk kulturarv og vi vil være med på å sikre at det kommer til Saviomuseet, sier sametingsråd Ann-Mari Thomassen.

Sametinget skal behandle saken i plenum på sitt neste plenumsmøte i juni.

John Andreas Savio

John Andreas Savio ble bare 36 år gammel.

Foto: Saviomuseet

Samlet i over 50 år

Det er Niels Christian Bang i Hønefoss som eier verdens største samling av John Savios kunst. Han har samlet Savios kunst i over 50 år, og har hatt over 500 kunstverk i samlingen. I 2002 solgte han 62 tegninger til Saviomuseet, og nå har han 490 kunstverk i samlingen.

Bang forteller at han er i forhandlinger med Sør-Varanger kommune og Tana og Varanger museumssiida om salg. Han forteller at han lenge har hatt en intensjonsavtale med dem om å holde samlingen samlet og at de skal ha forkjøpsrett ved salg.

Han har mest lyst til å beholde kunstsamlingen selv, men har kommet fram til at han kan gå med på å selge, sånn at kunsten kommer til Saviomuseet.

– Jeg mener at denne samlingen vil få det beste fremtidssted å være i Saviomuseet. Den vil utfylle og gi muligheten til videre forskning, hvis den kommer dit. I tillegg vil mange mennesker få glede av den der. Det er grunnen til at jeg har inngått en intensjonsavtale. Så ligger jo det også bak at jeg begynner å dra på årene.

– Morsom og givende hobby

Bangs interesse for John Savio begynte ved at han så en utstilling med hans kunst i Tromsø museum i 1962. Like etter så han en avisannonse hvor en dame i Oslo ville selge noen tresnitt av Savio.

– Jeg kjøpte disse tresnittene og sånn begynte det. Siden har det bare spunnet på seg. Det har vært både en morsom og givende hobby, for å si det slik.

Han vet ennå ikke verdien av samlingen, men en takstmann jobber med taksten i disse dager.

Første same som tok kunstutdanning

John Andreas Savio ble født i Bugøyfjord i Sør-Varanger i 1902. Han var den første samen som tok utdanning i billedkunst. Savio ble bare 36 år da han døde i 1938.

Som kunstner ble han kjent først etter sin død, og han var den første til å vise det samiske livet til omverdenen.

John Savio er mest kjent for sine tresnitt med samiske motiver. I dag er kunsten hans kjent og selges for store summer, også utenfor Norge.

Eget museum i 1994

I 1994 ble Saviomuseet i Kirkenes i Sør-Varanger etablert. Nå er det Tana og Varanger museumssiida som driver museet.

Saviomuseet har per i dag 389 verk av John Andreas Savio. Det er Sør-Varanger kommune som eier disse kunstverkene.

Hvis de lykkes med planene om å kjøpe den private samlingen, så vil den nåværende Savio-samlingen i Kirkenes mer enn fordobles, og Saviomuseet vil få en tilnærmet komplett samling av Savios grafiske verk, i tillegg til et større og representativt antall oljemalerier og akvareller.

– Vi har forhåpninger om at dette skal gå bra. Saviomuseet har vært i en positiv vind i det siste. Vi er på god vei til å markere vår betydning som et samisk kunstmuseum. Vi tror at det vil gå bra, sier museumsleder i Saviomuseet Liv Svaleng.