Saviokunst satte ny rekord

Savio-tresnittet "Reinkalver II" ble solgt for 125.000 kr. Mot slutten var det kun to bydere i budkrigen.

Reinkalver 2

Reinkalver 2

Foto: Blomqvist Kunsthandel AS

Gunnar Krogh-Hansen

Gunnar Krogh-Hansen.

Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Kunstekspert Gunnar Krogh-Hansen ved Blomqvist Kunsthandel AS sier at aldri før er Savio-kunsten blit solgt for så høy pris.

– Vi forventet en pris på 15 - 20.000 kr for tresnittet. Det ble satt en solid prisrekord. Nå er plutselig Savio-kunsten blant de fire- fem dyreste kunstnerne når det gjelder trykk i landet. Kun slått av de virkelig store, sier Krogh Hansen.

To bydere

Fra 34.000 kr og oppover var det kun to bydere som var med i budrunden, og de bød over hverandre helt til summen 125.000 kr. Det var en privatperson som kjøpte bildet.

– Det er tydelig at det er en lidenskapelig samler, han har tidligere vært med på å by på flere av motivene. Utover det kjenner vi ikke personen, sier Krogh-Hansen.

Kunsteksperten tror at dette salget vil sette en ny prisstandard for Savio-kunsten. Og han tror denne rekorden slås dersom det dukker opp noen fargede tresnitt med god kvalitet på markedet.

Video nsps_upload_2009_4_20_20_45_16_3515.jpg
Denne videoen er dessverre ikke tilgjengelig. Kontakt oss dersom du har spørsmål.

John Andreas Savio

John Andreas Savio, født 1902, død 1938, født i Sør-Varanger, norsk samisk grafiker, utdannet på Statens håndverks- og kunstindustriskole og 1933–34 i Paris. Hans tresnitt skildrer uttrykksfullt og med selvopplevelsens ekthet samenes liv på Finnmarksvidda.

Han laget også fine aktbilder, akvareller og noen oljemalerier. Representert i Nasjonalgalleriet i Oslo med sju tresnitt og mange tegninger.

Saviomuseet

John Savio, tresnitt
Foto: Tone Rokstad / NRK

Saviomuseet åpnet sommeren 1994 i kommunenes gamle bibliotekbygning. Museet har hele tiden hatt faste utstillinger med Savios kunst, i tillegg til temporære utstillinger med samtidskunst. Savio-museet ble slik en viktig visningsplass for kunst fra hele Nordkalotten.

I 2002 ble hele museets virksomhet med utstillinger, magasin og kontorer flyttet til Grenselandmuseet. Flyttingen kom som et resultat av at det gamle biblioteket var i dårlig forfatning. Sør-Varanger kommune startet derfor å planlegge et nytt museumsbygg til Saviomuseet, og i 2003 ble det vedtatt å bygge et tilbygg til Grenselandmuseet.

Saviomuseet ble fra 2004 underlagt Sametingets forvaltning av samiske museer i Norge, og skal inngå i den nye konsoliderte enheten Nordøstsamisk museumssiida sammen med Sør-Varanger Museum, Tana Museum, Varanger Samiske Museum og Østsamisk Museum.

Samme år ble det opprettet en fast stilling som konservator ved Saviomuseet, samtidig som Saviomuseet ble underlagt Sør-Varanger museum som en egen enhet.

I hjembygda hans, Bugøyfjord, står et monument over ham, utført av billedhuggeren Tore Engen. Det er utformet som en stor sjamanhammer, reist sommeren 2004.