– Gratulerer med gratis lærebøker

– Sametingsråd Jørn Are Gaski fortjener ros og ikke ris for sitt engasjement for samiske skolebøker, sier sametingsrepresentant Johan Mikkel Sara (Samer i sør).

Jørn Are Gaski og Johan Mikkel Sara
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Vedtaket i Sametinget betyr gratis læremidler til samiske skolebarn. Men under den forutsetning at dette ikke går utover nyproduksjon.

Denne setningen ville ikke Arbeiderpartiet eller Sametingsrådet ha, men ble vedtat med møtelederskapets dobbelstemme.

– Seier

– Men uansett så er dette en seier til Jørn Are Gaski og samiske elever, sier Johan Mikkel Sara og rekker handa til Gaski.

Selv om gratis læremidler ble vedtatt med NSR sin forutsetning, så mener Sara at Gaski har vist et imponerende initativ til å forbedre den samiske læremiddelsituasjonen.

– Det er rørende å få ros. Det skjer ikke ofte, svarer Gaski.

- Men jeg og Arbeiderpartiet gjør ikke annet enn å ta vårt ansvar for å bedre læremiddelsituasjon, på alvor.

- NSR sin forutsetning er til å leve med. Men vi garanterer at det blir gratis skolebøker. Og vi skal ikke lenger produsere bøker for lager, sier Gaski.

Aili er fornøyd

Gruppeleder i NSR Aili Keskitalo er også fornøyd med utfallet.

– Vi har hele tiden understreket at gratis læremidler ikke skal gå utover nyproduksjon. Nå har vi garanti for det, at samiske elever får nye bøker under pultene sine. Det er jeg veldig glad for, samtidig som jeg undrer meg litt over at Arbeiderpartiet ikke kunne støtte en slik garanti.

- Det viktigste er likevel at vi bortsett fra dette punktet, har klart å komme frem til et fellesforslag, til beste for den samiske eleven, sier Keskitalo.