Hopp til innhold

– Gratulerer med gratis lærebøker

– Sametingsråd Jørn Are Gaski fortjener ros og ikke ris for sitt engasjement for samiske skolebøker, sier sametingsrepresentant Johan Mikkel Sara (Samer i sør).

Jørn Are Gaski og Johan Mikkel Sara
Foto: Nils Henrik Måsø / NRK

Vedtaket i Sametinget betyr gratis læremidler til samiske skolebarn. Men under den forutsetning at dette ikke går utover nyproduksjon.

Denne setningen ville ikke Arbeiderpartiet eller Sametingsrådet ha, men ble vedtat med møtelederskapets dobbelstemme.

– Seier

– Men uansett så er dette en seier til Jørn Are Gaski og samiske elever, sier Johan Mikkel Sara og rekker handa til Gaski.

Selv om gratis læremidler ble vedtatt med NSR sin forutsetning, så mener Sara at Gaski har vist et imponerende initativ til å forbedre den samiske læremiddelsituasjonen.

– Det er rørende å få ros. Det skjer ikke ofte, svarer Gaski.

- Men jeg og Arbeiderpartiet gjør ikke annet enn å ta vårt ansvar for å bedre læremiddelsituasjon, på alvor.

- NSR sin forutsetning er til å leve med. Men vi garanterer at det blir gratis skolebøker. Og vi skal ikke lenger produsere bøker for lager, sier Gaski.

Aili er fornøyd

Gruppeleder i NSR Aili Keskitalo er også fornøyd med utfallet.

– Vi har hele tiden understreket at gratis læremidler ikke skal gå utover nyproduksjon. Nå har vi garanti for det, at samiske elever får nye bøker under pultene sine. Det er jeg veldig glad for, samtidig som jeg undrer meg litt over at Arbeiderpartiet ikke kunne støtte en slik garanti.

- Det viktigste er likevel at vi bortsett fra dette punktet, har klart å komme frem til et fellesforslag, til beste for den samiske eleven, sier Keskitalo.

Korte nyheter

 • Doalut ođđa teáhter ja skuvladálu huksema olis

  Go dál ollásit leat gokčan robi dan ođđa teáhter- ja skuvllavistis Guovdageainnus, de leat dan dál ávvudan.

  - Mii doallat daid áigemeriid mat lea bidjon bargguid hárrái ja joatkit ovttasbarggu buohkaiguin dassážii go geargat huksenprošeavttain. Nu lohká Statsbygg prošeaktajođiheaddji Marte Kollstrøm.

  Sihke Beaivváš sámi našunalateáhtera ovddasteaddjit ja Sámi joatkkaskuvlla- ja boazodoalloskuvlla ovddasteaddjit ledje mielde dien dilálašvuođas.

  Ođđa teáhter- ja skuvlavistti šaddá 7300 njealjehasmehtera.

  Taket som kurvar seg er eit kjenneteikn for nybygget.
  Foto: JOHAN MATHIS GAUP / PRESSEBILDE STATSBYGG
 • Samisk musikk på Munchmuseet

  Hvis du er i Oslo og mangler planer for kvelden, så kan det hende du har lyst å ta turen til Munchmuseet i dag. Der skjer det nemlig noe som ikke skjer så altfor ofte.

  Den første grunnen er at du får oppleve samisk musikk på Munchmuseet.

  Den andre grunnen er at det du får oppleve, er et samarbeid mellom to kunstneriske og veldig flinke artister. Katarina Barruk og Elina Waage Mikalsen.

  Umesamiske Katarina Barruk, kjenner vi ganske godt fra før. Albumet hennes «Ruhttuo», og singlene fra den, har fått mye oppmerksomhet det siste året.

  Blant annet har hun fått oppmerksomhet fra både Lindmo og P3.

  – Jeg er utrolig glad for at Munchmuseet ville være med på dette prosjektet. Det betyr mye, det er ikke så ofte både umesamisk og sjøsamisk kultur inntar en slik scene sammen, forklarer Barruk.

  Sjøsamiske Elina Waage Mikalsen er en kunstner og artist du kanskje kjenner fra bandet Blood Forest Family.

  Hun kombinerer stemme, elektroniske og egenbygde instrumenter for å lage et musikalsk rom i skjæringspunktet mellom fantasi og virkelighet.

  På Muchmuseet i kveld får du oppleve dem både hver for seg og sammen.

  Elina Waage Mikalsen, iført mørk boblekåpe, og Kaatrina Barruk med ulloliidni knyttet rundt jakka, står på trappa til festsalen på MUNCH.
  Foto: Privat
 • Sámi konsearta Munchmuseas

  Jus leat Oslos ja dus eai leat otne plánat, de soaittát háliidit Munchmuseas finadit. Doppe beasat vásihit juoga mii ii dáhpáhuva dávjá.

  Vuos, sámi musihka Munchmuseas. Ja de lea vel ovttasbargu guokte erenomáš dáiddalaš ja čeahpes artisttaid gaskkas, namalassii Katarina Barruk ja Elina Waage Mikalsen.

  Ubmisápmelačča Katarina Barruka mii gal dovdat bures dál, go su skearru «Ruhttuo» ja šuoŋat mat leat skearrus leat ožžon olu fuomášumi.

  Earret eará lea son ožžon fuomášumi sihke Lindmo prográmmas ja P3:s.

  – Mun lean nu lihkolaš ahte MUNCH háliidii searvat dán prošektii. Dat mearkkaša hui olu. Dat ii leat nu dávjá ahte sihke Ubmisámi ja mearrasámi kultuvra beassá dákkár lávdái oktanaga, muitala Barruk.

  Mearrasápmelaš Elina Waage Mikalsen lea dáiddár ja artista gean soaittát dovdat jus leat oaidnán Blood Forest Family joavkku ovdal.

  Son seaguha instrumeanttaid maid ieš lea ráhkadan, jiena ja elektronalaš instrumeanttaid, oktan fantasiijain ja duohtavuođain.

  Munchmuseas gulat sudno čuojahit okto, ja maiddái ovttas.

  Elina Waage Mikalsen, iført mørk boblekåpe, og Kaatrina Barruk med ulloliidni knyttet rundt jakka, står på trappa til festsalen på MUNCH.
  Foto: Privat