Hopp til innhold

Har kjempet mot vindkraft i 20 år - ble invitert til å servere mat under åpningen

Arvid Jåma (70) har kjempet for å bevare livsgrunnlaget sitt i en årrekke. Slaget er tapt, og nå er han invitert å til å lage mat og underholde under åpningen av Norges største vindpark.

Arvid Jåma

LANG KAMP: Arvid Jåma har kjempet mot vindkraftverk i mange år uten å nå frem.

Foto: Eivind Aabakken / NRK

– Jeg oppfatter denne invitasjonen som arrogant og usmakelig, sier Arvid Jåma.

Han var målløs da han fikk invitasjon til å komme å underholde og lage mat under åpningen av parken som engang var hans livsgrunnlag, og noe han har kjempet mot i 20 år.

– De har ingen forståelse for den kampen som vi har hatt alle disse årene, sier Jåma som også viser til at de ennå ikke har fått kjennelsen fra den siste rettssaken de hadde i Frostating lagmannsrett i desember i fjor.

Der ble lovligheten av utbygginga av vindkraftanlegget på Fosen tatt opp. De skulle også ta stilling til hvor mye som skal gis i erstatning til samene på Fosen. Men kjennelsen har altså ikke kommet ennå.

Torbjørn Lindseth

RYSTET: Den profilerte vindkraftmotstanderen Torbjørn Lindseth ble rystet da han så invitasjonen til åpningen av vindkraftverket på Fosen.

Foto: Kjartan Trana / NRK

Som å spytte på folk

Vindkraftmotstander Torbjørn Lindseth fra Flatanger støtter Jåma og reagerer også kraftig på invitasjonen som er sendt Fosen-samene.

– Dette er vel noe av det verste jeg noensinne har sett. Det er jo direkte å spytte på folk dette, sier Torbjørn Lindseth.

Den profilerte vindkraftmotstanderen begrunner dette med at samene har kjempa mot dette i mange år og er pressa fra alle kanter. Han synes derfor det er frekt å invitere dem til åpninga.

– Å invitere den tapende part for å underholde dem er grusomt. Fosen Vind har ikke skjønt noe når det gjelder å behandle folk på en anstendig måte. Hadde jeg vært Fosen Vind ville jeg åpna anlegget uten noe styr og stell rundt det, sier Lindseth.

Årelang kamp til ingen nytte

I flere tiår har Arvid Jåma kjempet mot vindkraftverk, men til ingen nytte. Og han har merket konsekvensene

– Det er klart at det merkes når 30 prosent av vinterbeitet forsvinner slik det nå har skjedd, forklarer han.

Storheia vindpark er den største av vindparkene i porteføljen til Fosen Vind, og den andre av vindparkene som ble bygget. Den Norges største med 80 turbiner. Offisiell åpning vil være i mai 2020.

– Ufølsomt og frekt

Sametingspresident Aili Keskitalo finner nesten ikke ord når NRK spør om en kommentar til invitasjonen.

Nærbilde av en koftekledd sametingspresident Aili Keskitalo

UFØLSOMT: Sametingspresidenten Aili Keskitalo er ordknapp da hun blir bedt om å kommentere saken, og kaller invitasjonen ufølsom og frekk.

Foto: Nils John Porsanger / NRK

– Det er både ufølsomt og frekt gjort av utbyggerne, sier Keskitalo.

Hun mener at de ikke har noes som helst slags forståelse for det reindrifta har mistet til vindmølleparken.

– Det er fullt forståelig at reindriftssamene reagerer, for det er sikkert vondt for dem det de har måttet gjennomgå alle disse årene.

Keskitalo synes det er helt uforståelig at samene blir fratatt en tredjedel av vinterbeiteområdet sitt for så å bli invitert til å servere reinkjøtt under åpningen.

Videre peker hun på at de egentlig ikke bryr seg om samenes hverdag, men trekker dem fram som «pynt» i festlige sammenhenger.

Torbjørn Lindseth banner mot folk i Trønderenergi

KAMP: Torbjørn Lindseth (i midten) er en profilert vindkraftmotstander.

Foto: Nareas Sae-Khow / NRK

Vil samarbeide med reindrifta

Fosen Vind svarer i en e-post til NRK at de ønsker samarbeid.

– Vi har orientert reindriftsgruppen om planleggingen av en åpen dag på Storheia tidligere. Nå har vi også sendt en skriftlig henvendelse hvor vi spurte om reindriftsnæringen ønsker å delta eller bidra, skriver kommunikasjonssjef Torbjørn Steen.

Torbjørn Steen

VILLE IKKE FORNÆRME: Kommunikasjonssjef for Fosen Vind, Torbjørn Steen sier at hensikten var å samarbeide, ikke å fornærme noen.

Foto: Hans Fredrik Asbjørnsen/Statkraft

Hensikten var å invitere til samarbeid, ikke å fornærme noen. Vi vil nok likevel fortsette med å invitere til dialog.

– Vi skal være naboer og sameksistere med reindriften i mange år og vårt ønske er å ha et konstruktivt forhold til reindriften og alle andre interessenter som er berørt av våre aktiviteter.

Korte nyheter

 • Forventer ikke mer til sametinget

  Nordkalottfolket har ingen forventninger til at Sametinget vil få økte midler over statsbudsjettet for neste år.

  – Regjeringa har avlyst Hurdalsplattformen og alle lovnader der, vi har energikrise, og Europa er i en krigsøkonomi, og mange vil få det kjempetøft fremover, derfor forventer jeg ikke økning neste år, sier Toril Bakken Kåven, parlamentarisk leder for Nordkalottfolket på Sametinget. Om det skulle komme en økning så tar Toril Bakken Kåven det som en stor seier.

  – Det viktigste man kan gjøre for det samiske samfunn nå, er å bygge opp forsvaret i nord, kutte ut elektrifisering av Melkøya og sikre oss stabile priser på strøm og drivstoff fremover, som kan avhjelpe alles økonomi, skriver Bakken Kåven i en e-post til NRK.

  Parlamentarisk leder for Nordkalottfolket mener de kan gjøre mye internt med budsjett på sametinget.

  – Vi bruker altfor mye penger på oss selv og har sprengt plenumsbudsjettene med svært ineffektive møter, det kommer vi til å gi innspill til, uavhengig av hva som kommer fra regjeringen. Toril Bakken Kåven mener måtehold er en dyd man bør bli flinkere på alle sammen, nå når vi vet at tidene er vanskelige.

  Toril Bakken Kåven
  Foto: Nils-John Porsanger / NRK
 • Elle Sofe Sara vuittii Kritiker-bálkkašumi

  Sámi koreográfa Elle Sofe Sara oaččui Kritikerprisen 2022 dansun-bálkkašumi. Son vuittii bálkkašumi bihttán «Vástadus eana – The answer is land». Bálkkašupmi juhkkojuvvui Oslos ja lea «norsk kritikerlag» geat juhket bálkkašumi.

  Jury árvvoštallamis deattuhit ahte bihttáin nákce Sara ja su mielbargit bihttás čájehit olbmuid gullevašvuođa ja sajádaga servvodagas. Dánsuma bokte govviduvvo movt olmmoš ge sáhttá vásihit ahte massá oadjebasvuođa eallimis ja maid movt olmmoš ohcala gullevašvuođa eallimis.

  Dát dovddut leat erenoamáš áigeguovdilat vel dán váttis áiggis máilmmis, deattuvvui bálkkašumi geigemis.

  – Lea stuorra gudni oažžut bálkkašumi ja son juogada dan buohkain geat leat bargan bihttáin, logai Elle Sofe Sara.

  Son lohká iežas leat giitevaš go son eallá dakkár guovllus máilmmis gos lea friddjavuohta ja gos son dáidagiin beassá dákkár dovdduid čájehit.

  Elle Sofe Sara lea maid giitevaš go oaidná ahte dáidda mearkkaša olu olbmuide, erenoamážit dán váttis dilis mii lea dál.

  Vuoitu lea dáiddá maid Tom Gundersen lea ráhkadan.

  Elle Sofe Sara
  Foto: Mette Ballovara / NRK
 • Olu sámegielladoaimmat Suorttáin

  Suorttáin, Nordlánddas lea Bárru giellabáikkis olu doaimmat dán čavčča ja skábma. Dáppe besset Luofoahta ja Viestterállasa sámi deaivvadit ja oahpahallat hállat sámegiela, seammás go doddjojit. Mánáide lea maid stohkan ja sámegiel eahkedat.

  – Gáfestallan lea duorastagaid gos sii geat beroštit sámegielas deaivvadit. Sis lea maid duddjon, sálbmaeahket, filbmaklubba nuoraide ja stoahkan eahkedat mánáide, muitala Anne Pedersen, Báru prošeaktajođiheaddji.

  Anne Pedersen, prosjektleder i Bárru
  Foto: Mathis / Eira