NRK Meny
Normal

Samisk høres oftere i kirken enn noen gang

Men biskopen i Nord-Hålogaland sier det er vanskelig å finne medarbeidere til kirken som taler «hjertespråket».

Samisk brukes oftere i den norske kirke, men det er klare språklige utfordringer sier biskopen.

Se TV-saken. Foto/redigering: Frode Samuel Grønmo.

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, sa ingenting om det samiske kirkelivet i sin nyttårstale på søndag.

Men han snakket endel samisk i selve gudstjenesten.

– Jeg har veldig tro på det samiske kirkelivet, og jeg er optimistisk til det. En ting er de menighetene der vi bruker samisk gjennom hele gudstjenesten, som vi gjør i særlig Indre-Finnmark, men vi er blitt flinkere rundt omkring i å si litt på samisk, i gjerne hver eneste gudstjeneste, forteller biskop Olav Øygard til NRK.

Gleder seg over samisk i kirken

Og ifølge «Samiske tall forteller» brukes samisk bare mer og mer i kirkesammenheng. Aldri før har det blitt brukt så mye samisk som nå.

Sámegiella lea váimmu giella. Selv om man forstår norsk som bare det, så er hjertespråket veldig viktig. Og skal man nå inn til hjertet så må man bruke hjertets språk.

Biskop Olav Øygard

Det gleder leder i samisk kirkeråd, Tore Johnsen.

– Vi ser at bruken av samisk utvider seg i alle de tre bispedømmene, og det er veldig bra at ikke bare skjer i området for forvaltningen av samisk språk, men også i andre menigheter, sier han fornøyd til NRK.

Tore Johnsen i kofte sitter og hører på gudstjeneste

Leder i samisk kirkeråd er svært glad for at samisk høres mer i kirkesammenheng.

Foto: Skjermdump / NRK

Ifølge Johnsen har kirken jobbet aktivt med å bruke samisk mer.

– Det har blitt gjort et målrettet arbeid med å løfte verdien til det samiske språket, og at selv om samer er i mindretall så bruker man samisk i deler av gudstjenesten, som ble gjort her i dag, sa han på søndag.

Mener det er naturlig med Samisk

En som benytter seg av kirken er Hans Ragnar Mathisen. Også han er glad for at det samiske anvendes mer.

– Det er veldig bra, og ikke minst er det noe man legger merke til. Før i tiden så kunne ikke prestene samisk godt, men de forsøkte. Nå er det noe helt annet.

Hans Ragnar Mathisen i kirka

Hans Ragnar Mathisen mener at så lenge samer går i kirken er det også naturlig at man hører samisk der.

Foto: Skjermdump / NRK

– Hvorfor er det så viktig for deg at samisk høres i kirken?

– Så lenge samer og andre føler tilhørighet til kirken, så er det svært naturlig at språket deres også høres der.

– Hjertets språk

Og biskop Olav Øygard har full forståelse for hvorfor man ønsker å høre sitt eget språk i kirken, og åpner svaret til NRK på samisk.

– Sámegiella lea váimmu giella. Selv om man forstår norsk som bare det, så er hjertespråket veldig viktig. Og skal man nå inn til hjertet så må man bruke hjertets språk, sier biskopen varmt.

Til tross for at samisk er blitt en større del av kirkelivet, finnes det fortsatt utfordringer.

– Vi har stor utfordring med språkligkompetense hos våre folk. Vi klarer å kurse folk til å si velsignelsen og å lære «Áhčči min» (Fader vår, jour.anm.) men å lære samisk så godt at man kan prate er krevende, avslutter biskopen.

Kirkegjengere

Biskopen sier det er en utfordring og få nok kirkepersonall med kunnskaper i samisk språk, men han er samtidig optimistisk når det kommer til framtiden til det samiske kirkelivet. Bildet er fra Tromsø domkirke på søndag da biskopen holdt sin nyttårstale.

Foto: Skjermdump / NRK