Biskopen: – Vi sender asylsøkerne ut i en situasjon som kan gå på livet løs

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard, er bekymret for asylsøkerne som nå skal sendes ut av landet.

Asylsøkere

Rami Haddad (til høyre) og de andre asylsøkerne på Ankomstsenter Finnmark ønsker ikke å bli sendt til Russland.

Foto: Stian Strøm / NRK

Olav Øygard

Biskop Olav Øygard.

Foto: Marita B. Andersen / NRK

– Grunnleggende sett handler det om menneskeverd. Her sender vi folk ut i en situasjon som kan gå på livet løs. Det kan vi ikke sitte og se på, sier Olav Øygard.

Søndag holdt han sin årlige tale, i Tromsø domkirke. Der tok han blant annet til orde for sin bekymring når det kommer til regjeringens innstramming i asylpolitikken.

Samtidig sitter det rundt 70 personer på Ankomstsenter Finnmark, i Sør-Varanger. De frykter de vil bli sendt tilbake til Russland, og har derfor satt i gang en sultestreik.

Det sies også at barn ned i fireårsalderen deltar i streiken, og politiet vurderer nå å koble inn barnevernet.

– Russland er ikke trygt

Både Amnesty, Norsk Organisasjon for Asylsøkere (NOAS) og europasjefen for FNs høykommissær for flyktninger hevder at Russland ikke er en trygg plass å sende asylsøkerne.

– Vi vurder at Russland ikke har et fungerende asylsystem, sier Vincent Cochetel, europasjefen til FNs høykommissær for flyktninger (UNCHR), til NRK.

– Det har vært hendelser hvor asylsøkere har blitt bortført i Russland, så å sende folk tilbake dit må man vurdere nøye, sier Cochetel.

Rami Haddad og de andre asylsøkerne som nå kan bli sendt til Russland, er redde for hva som møter dem.

Mener behandlingen er god nok

Rapportene biskop Øygard har fått forteller at flyktningene ikke får sakene sine vurdert ordentlig, før de sendes ut av landet.

– Så vidt jeg hører får de kjappe intervjuer, og det fattes en rask avgjørelse. De får ingen mulighet til å klage, sier han til NRK.

– Vi må i det minste sørge for at folk får en skikkelig saksbehandling.

– Hva kan kirken gjøre i denne saken?

– Vi kan ikke gjøre annet enn å protestere. Det er til syvende og sist myndighetene som bestemmer.

Innvandringsminister Sylvi Listhaug sier til Dagsrevyen at de vurderer Russland som et trygt land å sende asylsøkerne tilbake til.

Hun stoler også på at myndighetene i Finnmark behandler asylsakene grundig.

– Dersom det er fare for at de som kan bli sendt ut av landet kan bli utsatt for tortur og umenneskelig behandling, er det forhold som vil spille inn i når vi skal se på sakene. Jeg har tillit til at myndighetene gjør en grundig vurdering i hver enkelt sak. Det er viktig at de som ikke har lovlig opphold blir sendt ut, dersom vi skal ha en streng og rettferdig innvandringspolitikk.

Vi må returnere de som ikke har krav på beskyttelse, sier innvandringsminister Sylvi Listhaug.