Vil ha samisk framfor nynorsk

Parlamentarisk nestleder i Ap Helga Pedersen vil at elever i samiske områder skal kunne velge samisk fremfor nynorsk.

Bilde

Nestleder i Arbeiderpartiet, Helga Pedersen, hilser på ordfører Fabian Stang (Høyre) under frokosten i Oslo rådhus i anledning samenes nasjonaldag mandag.

Foto: Kenneth Hætta

Parlamentarisk nestleder i Ap Helga Pedersen sier at norsk-faget skal gjennomgås og det gir også en mulighet til å vurdere om elever i samiske områder kan få bruke tiden på å lære samisk i stedet for å bruke tiden på sidemål.

– Viktig å styrke samisk

– Det mener jeg vil være viktig for å styrke de samiske språkene, for det som har vært situasjonen i mange år er jo at de elevene som ønsker å ta samisktimer ofte må gjøre det før skoledagen, etter skoledagen eller til andre ugunstige tidspunkter.

Pedersen sier at de samiske språkene er enda mer truet enn nynorsk.

– Jeg er ennå optimist med tanke på at det går an å redde de samiske språkene, men situasjonen er veldig, veldig alvorlig.

Tror flere ville lært seg samisk

Pedersen mener at det først og fremst bør være et tilbud til ungdommer i samiske områder, fordi dette også er et ressursspørsmål.

– I årene som kommer så blir det veldig viktig at vi bruker de samiskspråklige personene vi har i det samiske samfunnet på riktig måte, og da må vi prioritere de samiske kjerneområdene først.

Pedersen tror at dette ville bidratt til at flere lærer seg samisk.

– Jeg har ihvertfall møtt mange ungdommer, som har sagt at de ville være interessert i det, hvis muligheten lå der og hvis ting var litt enklere, så ja, jeg tror det vil bidra til at flere lærer seg samisk.

– Er dette din måte å markere samefolkets dag på?

– Hvis jeg får gjennomslag for denne saken, så mener jeg hverfall det er et viktig skritt framover for å sikre det samiske språket sin framtid. Det mener jeg er den aller, aller viktigste oppgaven for det samiske samfunnet i dag.

– Setter minoritetsspråk mot hverandre

Leder i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård

Leder i Noregs Mållag, Håvard B. Øvregård

Foto: Kjartan Helleve

Leder i Noregs mållag Håvard Øvregård sier at Pedersen med dette utspillet setter minoritetsspråk mot hverandre.

– Vi i mållaget vil være for at alle elever i samiske områder bør få mer samisk fordi vi er for at man skal møte mer språk, men det å sette opp en motsetning mellom sidemål og samisk uten at det virker som om hun har forslag som kan gjennomføres i læreplanen, høres ut som en populisme som jeg er overrasket over.

Øvregård tror ikke det vil være mulig å lære samisk i de få timene som er satt av til sidemålsundervisning.

– Vi vet at timene som blir brukt til sidemålsopplæring er veldig få, det timetallet er ikke mulig å sette for seg selv og det vil ikke være mulig å få den nødvendige kunnskapen i samisk. Jeg forstår ikke hva Pedersen prøver seg på her, annet enn at det virker som at hun hiver seg på en sidemålsnegativ argumentasjon.

– Gjelder få elever

Helga Pedersen benekter at hun setter minoritetsspråk mot hverandre med dette utspillet.

– Nynorsk og bokmål er to varianter av samme språk. Jeg mener at sånn skal det være også i fortsettelsen og jeg er enig med utdanningsministeren i at vi skal se på måter å styrke nynorskundervisningen på. Lulesamisk og sørsamisk er jo direkte utrydningstruet og da mener jeg vi må prioritere å sette inn tid og lærerressurser her først.

– Kan du skjønne at de blir provosert?

– Jeg synes det er synd hvis de blir det, for dette gjelder tross alt ikke det store flertallet av elever i den norske skolen. Dette er et fåtall elever det vil gjelde og jeg ønsker å legge til rette for at de ungdommene som ønsker å lære samisk, blir stimulert til det på alle mulige måter.