Enklere å lære seg samisk

Nå kan man lære deg samisk uansett hvor man er.

Universitetet i Tromsø

UiT starter i samarbeid med samiske språksentre samiskkurs på nett.

Foto: Hansen, Helge / SCANPIX

Universitetet i Tromsø og samiske språksentre er i gang med samiskopplæring på nett.

– Mange flere enn før får muligheten til å lære seg samisk, når studenten ikke alltid er avhengig av å møte på studiestedet, forteller Berit Ánne Bals Baal ved Universitetet i Tromsø.

Et samarbeid med flere språksentre rundt i Nord-Norge gjør det mulig å tilby samiskkurs langt utover Tromsø, hvor UiT tilbyr samiskopplæring i dag. Og språksentrene kan samtidig tilby kurs der studentene kan få studiepoeng.

På ett av studiene vil alt foregå via nettet. Man leser lærestoffet på nettet, lytter til lydfiler, trener seg på grammatikk med interaktive programmer og leverer inn oppgaver.

Hvilken type samisk opplæring som vil tilbys på de ulike språksentrene vil variere.

UiT vil denne våren samarbeide med Isak Saba språksenter i Nesseby, Gáisi i Ullsfjord/Tromsø, Astavuona giellagoahtie i Lavangen og Kvænangen kommune.

Språksentrene annonserer sine undervisningstilbud, og for å ta eksamen, melder man seg som student på vanlig måte ved UiT.


Prosjektet «Interaktiv samiskopplæring på Internett» tar utgangspunkt i Oahpa!, et nettbasert læringsprogram for nordsamisk, og integrerer det med kurs i samisk som fremmedspråk.