Hopp til innhold

Norges Bank med samisk jubileumsmynt

Motivet «Vekselvirkning» skal prege jubileumsmynt i 2017.

Samisk minnemynt, Vekselvirkning, Tråante 2017

Slik ser vinnerutkastet ut. «Vekselvirkning» er ment å symbolisere samspillet mellom krefter og den samiske kunstneren Annelise Josefsen har hentet ideen fra samisk mytologi.

Foto: Norges Bank

Annelise Josefsen

Motivet er laget av kunstner Annelise Josefsen.

Foto: Anne Olli

Norges Bank skal utgi en 20-krone sirkulasjonsmynt med spesialpreg for å markere 100-årsjubileet for det første samiske riksmøtet i Trondheim.

Mynten vil bli utgitt i forbindelse med hovedmarkeringen av jubileet i Trondheim i februar 2017 - «Tråante 2017». «Tråante» er sørsamisk for «Trondheim».

Tråante 2017 er en felles feiring av 100-årsjubileet av samefolkets første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar i 1917.

Jubileet skal være åpent og inkluderende for samene som et folk i fire land.

Tråante 2017 skal markere og formidle kunnskap om samene, samisk språk, kultur og historie i et 100-års perspektiv.

Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for demokratisk utvikling.

Samspillet mellom krefter

Etter innspill fra Sametinget og Samisk Kunstnerforbund, inviterte Norges Bank syv kunstnere til en konkurranse om utforming av jubileumsmotivet på myntens bakside.

Vinner av konkurransen ble billedkunstner Annelise Josefsen, fra Kokelv i Finnmark, med motivet «Vekselvirkning».

«Vekselvirkning» er ment å symbolisere samspillet mellom krefter. Symbolene er hentet fra samisk mytologi, og fritt satt sammen etter mange tegn fra runebomma, et samisk trommeinstrument. Det kan bli gjort mindre justeringer i motivet før mynten settes i produksjon.

Forsiden vil som ved tidligere utgivelser være et kongeportrett.

Korte nyheter

 • Julevsábme Melodi Grand Prixas

  Idet ásaduvvá guoktalåkvuostasj Melodi Grand Prix junior finálla, mij la musihkkagilpos nuoramusájda gassko gávtse ja lågenanvihtta jage. Dá jage oassálassti låge máná ja nuora ietjasij lávloj, akta dajs la gålmmålåkgålmmå jagák Ingebjørg Ájluovtas.

  Gehtjas Ođđasat.

  KeyArt mgpjr midlertidig
 • Sámedikki boraspireseminára

  Sámediggi lea lágidan guovtti beaivásaš boraspireseminára Gardermoenis, disdaga ja gaskavahkku dán vahkkus.
  Seminárain háliidit nannet gelbbolašvuođa boraspirehálddašeamis ja boraspirepolitihkas sámi guovlluin.

  Guldal Veiagesáddagis mii bođii ovdan semináras.

 • "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover

  I år feirer De Samiske Samlinger i Karasjok 50 år, og i den forbindelse åpner Samisk senter for samtidskunst utstillingen "Skattekiste". Utstillingen er et tilbakeblikk, men peker også fremover.

  Se mer på Ođđasat.

  "Skattekiste" - en utstilling, et tilbakeblikk som også peker fremover