Hopp til innhold

Her er milliard-området

I dette området - innerst i Repparfjorden i Kvalsund - kan det skjule seg verdier for mellom åtte og ti milliarder kroner.

Gruveområder i Kvalsund
Foto: Kart: Finnmarkseiendommen

– Det er snakk om milliarder, forteller geolog Kjell Nilsen til Finnmark Dagblad.

Geologen har vurdert boreresultatene som er utført for selskapet Nussir ASA i Kvalsund kommune i Finnmark (se kart nederst i saken).

Gull, sølv og platina er funnet i området. Hoveddelen består av kobbermalm.

– Overrasket

Nilsen anslår verdien av funnet til mellom åtte og ti milliarder kr.

– Vi hadde ikke ventet å finne platina, sier han til FD .

Om platinaen kan utvinnes, er ennå usikkert.

Dette er Nussir ASA

Administrerende direktør Kjell Bakke i Nussir ASA toner ned verdisettingen av funnet.

– Det er feil å snakke om verdier nå før vi har fått skikkelig dokumentasjon på bordet, sier Bakke til nrk.no/sami.

Lovte gulldans

Per-Jon Moen (t.v.) og Mikkel Nils A. Sara

Per-Jon Moen (t.v.) i Nussir ASA sammen med reineier Mikkel Nils Sara. Saras distrikt har reinbeiter i samme område hvor Nussir leter.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Allerede i mai i år bekreftet Nussir ASAs prosjektansvarlig, Per-Jon Moen overfor NRK at selskapet har dokumentasjon på drivverdige forekomster.

– Denne kobberforekomsten kan ha en levetid på 30 til 50 år. Det er også snakk om gull, men da som et biprodukt, sa Moen som samtidig lovte "gulldans" med reineier Mikkel Nils Sara dersom det ble funnet mye gull.

Direktør Kjell Bakke bekrefter at Nussir ASA har funnet betydelig mengde malm.

– Men verdien er vanskelig å si noe om, understreker han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Korte nyheter

 • - Vi må stoppe samehetsen, sier varaordfører

  – Jeg klarer ikke lenger sitte stille og se på hetsen, hatet og hverdagsrasismen som rettes mot samer, skriver varaordfører i Rossen tjïelte/Røros kommune, Christian Elgaaen i en kronikk i avisen Fjell-Ljom.

  «Hets og diskriminering av samer fører til en rekke problemer. Blant dem er psykisk og fysisk uhelse. Samiske ungdommer rapporterer om at de må stå til ansvar for saker og konflikter som har pågått over flere år, og som de åpenbart ikke har noe ansvar for. Andre skjuler sin samiske identitet og unngår å fortelle at de er samiske.»

  Elgaaen foreslår ingen konkrete tiltak, men oppforder allikevel alle til å slutte med hets og diskriminering.

  –Jeg håper vi alle i fellesskap kan bidra til det.

 • Neavroe-blussem Plassjesne vöötjih

  Jååktan iehkeden almetje nænnoesti dïhte edtji neavroe-blussem Plassjen jarngesne vuetjedh. Almetje pollisese bïeljelamme, dan åvteste dïhte lea ïskeres moeregåetide goh leah jarngesne, pollise Twitterisnie tjaala.

  Det er boplikt i hele Røros sentrum
  Foto: Frode Søreide / NRK
 • Orre TV-raajroem Norrbottenistie

  Disney+ edtja aelkedh sov voestes stoerre Sveerjen TV-raajroem darjodh. Lea Mikael Niemien gærja «Koka björn» goh lea akte buvveme-mojnestimmie goh edtja TV-raajroem sjïdtedh. Niemi jeahta daate lea joekoen stoerre dååjrehtse, Sameradion tjaala.

  Mikael Niemi
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK