Her er milliard-området

I dette området - innerst i Repparfjorden i Kvalsund - kan det skjule seg verdier for mellom åtte og ti milliarder kroner.

Gruveområder i Kvalsund
Foto: Kart: Finnmarkseiendommen

– Det er snakk om milliarder, forteller geolog Kjell Nilsen til Finnmark Dagblad.

Geologen har vurdert boreresultatene som er utført for selskapet Nussir ASA i Kvalsund kommune i Finnmark (se kart nederst i saken).

Gull, sølv og platina er funnet i området. Hoveddelen består av kobbermalm.

– Overrasket

Nilsen anslår verdien av funnet til mellom åtte og ti milliarder kr.

– Vi hadde ikke ventet å finne platina, sier han til FD .

Om platinaen kan utvinnes, er ennå usikkert.

Dette er Nussir ASA

Administrerende direktør Kjell Bakke i Nussir ASA toner ned verdisettingen av funnet.

– Det er feil å snakke om verdier nå før vi har fått skikkelig dokumentasjon på bordet, sier Bakke til nrk.no/sami.

Lovte gulldans

Per-Jon Moen (t.v.) og Mikkel Nils A. Sara

Per-Jon Moen (t.v.) i Nussir ASA sammen med reineier Mikkel Nils Sara. Saras distrikt har reinbeiter i samme område hvor Nussir leter.

Foto: Eilif Aslaksen / NRK

Allerede i mai i år bekreftet Nussir ASAs prosjektansvarlig, Per-Jon Moen overfor NRK at selskapet har dokumentasjon på drivverdige forekomster.

– Denne kobberforekomsten kan ha en levetid på 30 til 50 år. Det er også snakk om gull, men da som et biprodukt, sa Moen som samtidig lovte "gulldans" med reineier Mikkel Nils Sara dersom det ble funnet mye gull.

Direktør Kjell Bakke bekrefter at Nussir ASA har funnet betydelig mengde malm.

– Men verdien er vanskelig å si noe om, understreker han.

Innholdet som skulle vises her støttes dessverre ikke lenger.

Korte nyheter

 • Vuovdán olu TIL-biktasiid

  Romssa valáštallan searvvi, TIL, beaivválaš jođiheaddji, Øyvind Alapnes, lea hirpmahuvvan dan responssas maid searvi lea ožžon maŋŋel go almmuhii ahte ovttasbarget Amnesty Internationalain. Mediat miehtá máilmmi leat dieđihan joavkku ođđa biktasa birra, mas lea QR-koda mii gullá neahttasiidui, mii čalmmustahttá ahte Qatar čiekčanmáilmmimeašttirgilvvuid oktavuođas rihkkot olmmošvuoigatvuođaid. Čiekčamat lágiduvvojit boahtte jagi. Alapnes dadjá ahte dat ođđa báiddit leat hirbmat bivnnuhat.

  Ruben Yttergård Jenssen
  Foto: Tromsø idrettslag
 • H.C. Andersen muitalus sámegillii

  «Muohtadronnet» lea ođđa filbma mii čájehuvvo Norgga kinoin guovtti gillii, sáme- ja dárogillii. Norggas čájehit dán juovlamánu 25. beaivvi rájes.

  Lea dovddus H.C. Andersen muitalus «Snødronningen» mii lea ráhkaduvvon filbman, ja Disney ráhkadii filmma «Jikŋon» seamma muitalusa vuođul.

  Sámegielat filmma lea vejolaš oaidnit moatti kinos ovdal juovllaid, earret eará Čáhcesullos ja Leavnnjas.

  Kinoplakat på samisk
  Foto: Skjermdump
 • Ådå fylkaráde Nordlándan

  Bájddára suohkanoajvve Monica Sande (Guovdásjbelludahka) válljiduváj mánnodagá jåhtulak- ja infrastruktuvralasj fylkkaráden. Sande la Bent Joacim Bentzena sajen guhti stáhtatjállen Suodjalusdepartementan nammaduváj. Kirsti Saxi pensjonieriduvvá, ja suv sadjáj válljiduváj Christian Torset (Sg) Suorttás ådå kultuvra-, dálkádak- ja birásfylkkaráden, diedet Nordlánda fylkkasuohkan præssadiedádusán.

  Christian Torset (SV) og Monika sande (Sp) er nye fylkesråder i Nordland
  Foto: Trond-Erlend Willassen/Nordland fylkeskommune