Medisinbruk etableres i tenåra

Hvis du bruker mye medisiner mens du er ung, så vil du fortsette med det i voksen alder - selv om du kanskje ikke trenger det.

Medisin
Foto: Scanpix / SCANPIX

Tar du hodepinetabletter som tenåring, er risikoen stor for at du også vil gjøre det som voksen – selv uten hodepine.

Det viser ny dansk forskning, som er det første av sitt slag i verden.

– En veldig dårlig idè

Det kan være en veldig dårlig idé å ta en hodepinetablett som 15-årig, fordi man føler seg stresset på skolen eller kanskje har litt hodepine.

Hodepinetabletter kan gi skader på både lever, mage og tarm, og hvis man først har tatt piller som tenåring, er det sannsynlig at man også vil ta dem ofte som voksen.

Det avslører danske forskere i en ny undersøkelse, som for første gang dokumenterer at tenåringer tar medisinvanene med seg videre inn i voksenlivet.

– Sannsynligheten for å ta medisin mot hodepine som voksen stiger markant hvis man har tatt det i tidlig alder, og vi kan se at noen til og med tar piller selv om de ikke har hodepine, forteller Ebba Holme Hansen til forskning.no .

Hun er professor på Institutt for Farmakologi og Farmakoterapi på Københavns Universitets farmasøytiske fakultet.

– Det ser altså ut til at bruken av smertestillende medisin er en atferd som blir grunnlagt i tenåra, slik vi allerede kjenner det ved for eksempel tobakk, alkohol, ernæring og mosjon, sier hun.

Korte nyheter

 • Koronanjoammu lassána Romssas

  Vássán jándoris leat dieđihuvvon 49 ođđa njoammuma Romssas. Oppalohkái leat 113 olbmo Romssas erremis covid-19 geažil. Universitehtabuohcceviesus leat dál 20 koronabuohcci. – Dál eai leat makkárge ovttaskassivat manne njoammu fáhkka lassána. Eatge dieđe joatká go lassáneapmi, dadjá njoammubajitdoavttir Trond Brattland.

  Lang kø ved testsenteret for korona i Tromsø sentrum
  Foto: Veronica Turnage / NRK
 • Koronadilli Kárášjogas

  Ikte dieđihii Kárášjoga gieldda iežaset neahttasiiddus ahte korona lea njommon ovcci olbmui. Golmmas leat isolašuvnnas korona geažil, ja oktiibuot leat logis isolašuvnnas. Kárášjoga gieldda dearvvašvuođa fágalaš ráđđeaddi Heidi Boine lohká dili duođalaččain. Maiddái valáštallanservviide čuohccá dát dilli.

  Dás gulat Kárášjoga koronadili birra

  Kárášjogas koronalassáneapmi mii čuohccá maid valáštallansearvái.
 • Deatnu vuittii suorbmasáhtu-appain

  Njeallje nuorra fitnodatálggaheaddji Deanušaldi skuvllas vuite gilvvu «Fremtidens verdiskapere i Nord», čállá Ságat. Vuoitojoavku oažžu bálkkašumi suorbmasáhtu-appa ovddas, mii gohčoduvvo «Just get there».