– Arbeiderpartiet fornorsker bygda

Kommunepolitiker mener Nesseby kommune fortsatt har problemer med å vedkjenne seg det samiske i kommunen, etter det i går ble bestemt at Vuonnabahta skal hete Varangerbotn.

Bjarne Store Jakobsen

Bjarne Store-Jakobsen er overrasket over at en av hovedplassene i Nesseby fikk et norsk navn.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal

I går under Nessebys kommunestyremøte ble det vedtatt nye veinavn for kommunens veier. De er med i et adresseprosjekt igangsatt av Statens kartverk. Hensikten er at alle kommuner i Norge skal erstatte matrikkeladresser med veiadresser.

Formålet er først og fremst at nødetater skal finne fram på enklest mulig måte gjennom bruk av GPS og/eller kart på internett.

LES OGSÅ:

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Kommunestyremøte i Nesseby

Her stemmer kommunestyret over de nye veinavnene.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK

Kjennetegn for kommunen

Kommunestyrerepresentant Bjarne Store-Jakobsen er forbauset over at en av hovedplassene i Nesseby fikk et norsk navn.

– Jeg er overrasket over at en av det fineste og viktigste navnet som forteller hvor vi er, nemlig Vuonnabahta ble plutselig hetende Varangerbotn. Det betyr at fornorskningen fortsetter i kommunen. Navnet Vuonnabahta er et kjennemerke for kommunen.

– Hva slags konsekvenser har dette?

– Det blir seende veldig rart ut, fordi Vuonnabahta hvor rundkjøringen er, som går til Vadsø, Sør-Varanger og Tana, burde i hvert fall ha et samisk navn.

nært saksdokument

9 kommunestyrerepresentanter stemte for navnet Varangerbotn og 6 for Vuonnabahta.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal

Hørte på hva folket ville ha

I løpet av veinavnprosessen har det vært folkemøter på flere plasser, hvor det tilsammen har vært ca. 90 stk. Av de 59 nye veinavnene er henholdsvis 11 norske og 42 samiske, og flere av veinavnene ble enstemmig vedtatt.

– Vi fornorsker ikke kommunen, det ser dere på vedtakene som ble gjort i går. Det er både samiske og norske navn som ble vedtatt. Formannskapet og arbeidsgruppa hadde innstilt at det skulle bli Varangerbotn, og de hadde tatt hensyn til hva folket hadde sagt på folkemøtene, sier ordfører i Nesseby kommune, Knut Inge Store (A)

Knut Inge Store

Ordfører i Nesseby kommune, Knut Inge Store.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal / NRK

Ta ned det samiske skiltet

Varangerbotn er i dag skiltet både på norsk og samisk, men det samiske navnet må nå tas ned.

– Det blir som vi bestemte i går, det blir Varangerbotn, forteller ordfører Knut Inge Store.

Og da tar dere ned det samiske skiltet Vuonnabahta?

– Ja, det er det som er vedtatt i går på kommunestyremøtet. Jeg syns at det viktigste er at vi har hørt på hva folket ville ha.

Hovedveiene er på samisk

Formannskapet hadde blant annet foreslått samiske navn til de tre hovedveiene som skilles fra rundkjøringen og de ble vedtatt av kommunestyremøtet.

Varangerbotn vuonnabahta

Fra rundkjøringen skilles Sáttovárgeaidnu, Rávttebealgeaidnu og Várjjatgeaidnu.

Foto: Máret Biret Sárá Oskal

Del av E6 – Rundkjøringen i Varangerbotn til kommunegrense mot Tana heter Sáttovárgeaidnu

Del av E6 – rundkjøringen i Varangerbotn til kommunegrense mot Sør-Varanger heter Rávttebealgeaidnu

Del av E6 – rundkjøringen i Varangerbotn til kommunegrensa mot Vadsø heter Várjjatgeaidnu.

Det er matrikkelforskriften § 51 som gir kommunen hjemmel til å fastsette adressenavn.

Pr. mai 2015 hadde Nesseby kommune bare 17 % veiadresser.