Høyesterett mener domstol undergraver loven – nå får Finnmark nytt rettssted

Finnmarkinger som er tiltalt for lovbrudd, blir ikke dømt på hjemstedet av sine «likemenn». Høyesterett slår fast at loven blir undergravd. og nå tar domstol-topp grep.

John Christian Elden

OMRÅDE HAR BETYDNING: John Christian Elden sier hans samiske klient har et krav på å bli vurdert av sine likemenn i et samme geografisk og sosiokulturelt perspektiv.

Foto: Geir Olsen

Det er John Christian Elden og hans samiske klient som har satt i gang en omfattende prosess i Norges domstoler. Alt startet med en telefonsamtale.

«Mun sprengen rådhusa», sa mannen.

På norsk betyr det: «Jeg sprenger rådhuset». Det skal Eldens klient ha sagt over telefon til en ansatt i rådhuset i Karasjok.

Rådhuset ble evakuert og politiet fikk deretter kontroll over situasjonen uten dramatikk.

Mannen forklarte i retten at å «sprenge» noe er et slags lokalt uttrykk for å vise irritasjon.

Mannen som er tiltalt for bombetrussel vant i tingretten i Finnmark. Der vurderte meddommere fra Finnmark skyldspørsmålet.

Høyesterett har nå avgjort at ankesaken skal bli holdt i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

– Rettssikkerhetsproblem

Hovedregelen i Norge er at man henter meddommere fra det området rettssaken blir holdt. I Nord-Norge er det tre kretser med meddommere: Nordland, Troms og Finnmark.

En meddommer er en alminnelig borger som vurderer skyldspørsmålet i en straffesak sammen med dommeren.

Det er Hålogaland lagmannsrett som behandler alle ankesaker i hele Nord-Norge. De har kun ett fast rettssted og det ligger i Tromsø.

Elden mener dette er uheldig.

– Det er et rettssikkerhetsproblem at man ekskluderer meddommere fra Norges største fylke til å delta i strafferettssaker i lagmannsretten i Norge, sier han.

Burde de ha et eget rettssted i Finnmark?

– Helt åpenbart. Det følger av loven at de skal ha det, og det sier jo også Høyesterett. Loven brytes her med åpne øyne. Også skylder de på at de ikke har penger til å følge loven. Det kan ikke godtas i et rettssamfunn.

– Hvis vi ser bort fra loven, anser du det som viktig ellers?

– Finnmark er det største geografiske området vi har i Norge. Det er klart at meddommere også må være fra Finnmark. Man skal dømmes av sine likemenn, også de som bor i Finnmark.

Advokat John Christian Elden

RETTSSIKKERHETSPROBLEM: John Christian Elden mener det er problematisk at meddommere fra Finnmark ikke får delta i straffesaker i lagmannsretten.

Foto: Ole Berg-Rusten

Samisk kulturforståelse er «avgjørende»

John Christian Elden krevde i denne trusselsaken at retten skulle bli satt i Finnmark med meddommere fra det området. Det sa Høyesterett nei til.

En av årsakene for anken er den samiske kulturforståelsen.

– Vi mente at det var sentralt i denne saken, fordi vi ser på tingrettens frifinnende dom. Den bygger mye på hvordan ting oppfattes lokalt, der handlingen har funnet sted og der en samisk bakgrunn er avgjørende, sier Elden til NRK

Høyesterett: – Uheldig

Lagmannsretten følger ikke loven ettersom de ikke har et eget rettshus i Finnmark, skriver Norges øverste domstol.

«Etter ankeutvalgets syn er det uheldig at Hålogaland lagmannsrett ikke har fast rettssted i Finnmark, med egnede lokaler til å gjennomføre straffesaker» står det i dommen.

De skriver videre at dette bidrar til å undergrave domstolloven. Domstolloven handler i korte trekk om hvilke meddommere som skal dømme hvem og hvor.

«At lagmannsretten som følge av denne situasjonen ser seg nødt til å flytte en så stor del av sakene fra Finnmark til Tromsø, er med på å undergrave de hensyn som ligger bak domstolloven § 18 og 86»

Bedt om rettssted i Finnmark i snart 20 år

Førstelagmann ved Hålogaland lagmannsrett Monica Nylund Hansen skriver til NRK at de har etterspurt et rettssted i Finnmark i snart to tiår.

Tinghuset

RETTSHUS: Hålogaland lagmannsretts eneste faste rettssted i Nord-Norge.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Lagmannsrettens behov for eget rettssted i Finnmark har vært kommunisert til Domstoladministrasjonen (DA), og sikkert også til Justisdepartementet før DA ble opprettet i 2002, i forbindelse med budsjett- og styringsdialoger, årsmeldinger og ved etablering av lokaler for tingrettene, skriver Hansen.

Domstolene tar grep

Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke er forelagt kritikken og skriver til NRK at de nå vil ta grep.

– Domstoladministrasjonen vil igangsette arbeidet for å etablere ett eller flere faste rettssteder for Finnmark lagsogn, i samsvar med Domstolloven.

Sven Marius Urke

TAR GREP: Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke vil nå etablere ett rettssted i gamle Finnmark.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Urke skriver at de også vil vurdere å etablere flere rettssteder i Norges største fylke. Mulighetene for å leie andre lokaler i Finnmark vil også vurderes.

Justisdepartementet, som er bevilgende myndighet til DA, viser til svaret deres.

Advokatforeningen: Viktig med samiske meddommere

Domstolskommisjonen kom nylig med en omfattende rapport om rettstilstanden og organiseringen i norske domstoler.

Knut Helge Hurum ved Advokatforeningen, mener den kunne vært mer konkret i omtalen om samiske meddommere.

Advokat Knut Helge Hurum.

SAMISKE MEDDOMMERE VIKTIG: Leder for fagutvalget for samiske spørsmål og reindriftsrett ved Advokatforeningen, Knut Helge Hurum, sier det er viktig med samiske meddommere i domstolene.

Foto: Erik Lieungh

– Man burde drøftet spørsmålet om lovfesting av å ha meddommere i straffesaker som snakker samisk og har kunnskap om samisk kultur. I både lagmannsretten og tingretten, sier Hurum.

NRK har forelagt Elden nyheten om nytt rettsted.

– Det er bra klienten min kan bidra til å sikre Finnmark en plass i Norges rettspleie, sier Elden.

NRK-journalisten som har jobbet med denne saken har en far som er advokat som har prosedert saker for Indre Finnmark tingrett, Hålogaland lagmannsrett og Høyesterett.

Korte nyheter

 • Marja Mortensson fikk hederspris

  Marja Mortensson mottok torsdag kveld hedersprisen «Årets folkemusiker 2021» på Folkelarmprisen. – Årets folkemusiker er en meget særegen stemme i nordisk folkemusikk og har vist seg som en av landets mest spennende unge artister uavhengig av sjangerm sa juryen. – Tusen hjertelig takk! Giitu! Det er utrolig stort å få denne prisen, sa Marja Mortensson da hun mottok prisen og la til: – Og jeg håper jo virkelig vi skal jobbe mange år fremover, for det finnes så mye å løfte frem, så tusen hjertelig takk! Joiken den lever alltid og på mange forskjellige vis, sier hun.

  Marja Mortensson
  Foto: (c) knut utler / (c) knut utler
 • Njeallje millijovnna filbmii

  «Vi lover et Helvete» dálkkádatdrámái lea dál juolluduvvon njeallje millijovnna ruvnno. Lea Norgga Filbmainstituhtta gii addá dan ruđa. Ráiddu duogábealde lea Fenomen tv film og scene AS ja Rein Film. Rebecca Wirkola Kjellmann lea bagadalli filmmas. Filbma lea ráhkisvuođamuitalus mii dáhpáhuvvá Finnmárkkus. Leaba dákkár gii ii jáhke dálkkádatrievdamiidda ja dakkár gii jáhkka geat ráhkásnuvvába. Historjá lea čállon sámi birrasii, ja čállet ge preassadieđáhusas ahte dán filmmas beasat oaidnit sámi geahčestagain movt sámi árbevierut leat.

  Rebecca Wirkola Kjellmann.
  Foto: Rolf Øhman / Aftenposten
 • Maŋidit vuohon duodjemárkaniid

  Guovdageainnus lávejit lágiduvvot stuora duodjemárkanat jahkásaččat ovdal juovllaid. Dál dieđihit lágideaddjit ahte koronadávdda leavvama dihte de maŋidit márkaniid njukčamánnui, nu čállet lágideaddjit sin Facebook-siiddus.

  Duodjimarked i Kautokeino
  Foto: Berit Solveig Gaup / NRK