Hopp til innhold

Høyesterett mener domstol undergraver loven – nå får Finnmark nytt rettssted

Finnmarkinger som er tiltalt for lovbrudd, blir ikke dømt på hjemstedet av sine «likemenn». Høyesterett slår fast at loven blir undergravd. og nå tar domstol-topp grep.

John Christian Elden

OMRÅDE HAR BETYDNING: John Christian Elden sier hans samiske klient har et krav på å bli vurdert av sine likemenn i et samme geografisk og sosiokulturelt perspektiv.

Foto: Geir Olsen

Det er John Christian Elden og hans samiske klient som har satt i gang en omfattende prosess i Norges domstoler. Alt startet med en telefonsamtale.

«Mun sprengen rådhusa», sa mannen.

På norsk betyr det: «Jeg sprenger rådhuset». Det skal Eldens klient ha sagt over telefon til en ansatt i rådhuset i Karasjok.

Rådhuset ble evakuert og politiet fikk deretter kontroll over situasjonen uten dramatikk.

Mannen forklarte i retten at å «sprenge» noe er et slags lokalt uttrykk for å vise irritasjon.

Mannen som er tiltalt for bombetrussel vant i tingretten i Finnmark. Der vurderte meddommere fra Finnmark skyldspørsmålet.

Høyesterett har nå avgjort at ankesaken skal bli holdt i Hålogaland lagmannsrett i Tromsø.

– Rettssikkerhetsproblem

Hovedregelen i Norge er at man henter meddommere fra det området rettssaken blir holdt. I Nord-Norge er det tre kretser med meddommere: Nordland, Troms og Finnmark.

En meddommer er en alminnelig borger som vurderer skyldspørsmålet i en straffesak sammen med dommeren.

Det er Hålogaland lagmannsrett som behandler alle ankesaker i hele Nord-Norge. De har kun ett fast rettssted og det ligger i Tromsø.

Elden mener dette er uheldig.

– Det er et rettssikkerhetsproblem at man ekskluderer meddommere fra Norges største fylke til å delta i strafferettssaker i lagmannsretten i Norge, sier han.

Burde de ha et eget rettssted i Finnmark?

– Helt åpenbart. Det følger av loven at de skal ha det, og det sier jo også Høyesterett. Loven brytes her med åpne øyne. Også skylder de på at de ikke har penger til å følge loven. Det kan ikke godtas i et rettssamfunn.

– Hvis vi ser bort fra loven, anser du det som viktig ellers?

– Finnmark er det største geografiske området vi har i Norge. Det er klart at meddommere også må være fra Finnmark. Man skal dømmes av sine likemenn, også de som bor i Finnmark.

Advokat John Christian Elden

RETTSSIKKERHETSPROBLEM: John Christian Elden mener det er problematisk at meddommere fra Finnmark ikke får delta i straffesaker i lagmannsretten.

Foto: Ole Berg-Rusten

Samisk kulturforståelse er «avgjørende»

John Christian Elden krevde i denne trusselsaken at retten skulle bli satt i Finnmark med meddommere fra det området. Det sa Høyesterett nei til.

En av årsakene for anken er den samiske kulturforståelsen.

– Vi mente at det var sentralt i denne saken, fordi vi ser på tingrettens frifinnende dom. Den bygger mye på hvordan ting oppfattes lokalt, der handlingen har funnet sted og der en samisk bakgrunn er avgjørende, sier Elden til NRK

Høyesterett: – Uheldig

Lagmannsretten følger ikke loven ettersom de ikke har et eget rettshus i Finnmark, skriver Norges øverste domstol.

«Etter ankeutvalgets syn er det uheldig at Hålogaland lagmannsrett ikke har fast rettssted i Finnmark, med egnede lokaler til å gjennomføre straffesaker» står det i dommen.

De skriver videre at dette bidrar til å undergrave domstolloven. Domstolloven handler i korte trekk om hvilke meddommere som skal dømme hvem og hvor.

«At lagmannsretten som følge av denne situasjonen ser seg nødt til å flytte en så stor del av sakene fra Finnmark til Tromsø, er med på å undergrave de hensyn som ligger bak domstolloven § 18 og 86»

Bedt om rettssted i Finnmark i snart 20 år

Førstelagmann ved Hålogaland lagmannsrett Monica Nylund Hansen skriver til NRK at de har etterspurt et rettssted i Finnmark i snart to tiår.

Tinghuset

RETTSHUS: Hålogaland lagmannsretts eneste faste rettssted i Nord-Norge.

Foto: Petter Strøm / NRK

– Lagmannsrettens behov for eget rettssted i Finnmark har vært kommunisert til Domstoladministrasjonen (DA), og sikkert også til Justisdepartementet før DA ble opprettet i 2002, i forbindelse med budsjett- og styringsdialoger, årsmeldinger og ved etablering av lokaler for tingrettene, skriver Hansen.

Domstolene tar grep

Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke er forelagt kritikken og skriver til NRK at de nå vil ta grep.

– Domstoladministrasjonen vil igangsette arbeidet for å etablere ett eller flere faste rettssteder for Finnmark lagsogn, i samsvar med Domstolloven.

Sven Marius Urke

TAR GREP: Direktør i Domstoladministrasjonen Sven Marius Urke vil nå etablere ett rettssted i gamle Finnmark.

Foto: Per Håkon Solberg / NRK

Urke skriver at de også vil vurdere å etablere flere rettssteder i Norges største fylke. Mulighetene for å leie andre lokaler i Finnmark vil også vurderes.

Justisdepartementet, som er bevilgende myndighet til DA, viser til svaret deres.

Advokatforeningen: Viktig med samiske meddommere

Domstolskommisjonen kom nylig med en omfattende rapport om rettstilstanden og organiseringen i norske domstoler.

Knut Helge Hurum ved Advokatforeningen, mener den kunne vært mer konkret i omtalen om samiske meddommere.

Advokat Knut Helge Hurum.

SAMISKE MEDDOMMERE VIKTIG: Leder for fagutvalget for samiske spørsmål og reindriftsrett ved Advokatforeningen, Knut Helge Hurum, sier det er viktig med samiske meddommere i domstolene.

Foto: Erik Lieungh

– Man burde drøftet spørsmålet om lovfesting av å ha meddommere i straffesaker som snakker samisk og har kunnskap om samisk kultur. I både lagmannsretten og tingretten, sier Hurum.

NRK har forelagt Elden nyheten om nytt rettsted.

– Det er bra klienten min kan bidra til å sikre Finnmark en plass i Norges rettspleie, sier Elden.

NRK-journalisten som har jobbet med denne saken har en far som er advokat som har prosedert saker for Indre Finnmark tingrett, Hålogaland lagmannsrett og Høyesterett.

Korte nyheter

 • Snøen vender tilbake – ber folk være varsom i trafikken

  Snøen har begynt å dale ned i Troms og Nordre Nordland. Det er ventet at flere centimeter med snø vil legge seg i lavlandet.

  Vegtrafikksentralen nord melder torsdag kveld at det stedvis er snødekte og glatte veibaner på både riksveier og fylkesveier i både Nordland og Troms og Finnmark.

  Meteorologens har ei klar oppfordring til folk som kjører med sommerdekk:

  – En bør være obs på kjøreforholdene i denne perioden

  Det kan komme mellom 5 til 15 centimeter med snø..

 • Galgga lohkat dáruiduhttinraporta

  Neavttár ja dálá Kvääniteatteri hálddahushoavdda Inger Birkelund, lea okta gii galgga lohkat dán dáruiduhttinraporta maid Duohtavuođa- ja soabadankommišuvdna ovdanbuktá.

  Son galgga lávdái bearjadaga. Birkelund lohká sámi ja kvena sogalaš, danin lea dáruiduhttinraporta sutnje hui dehálaš.

  Sus gal leat vuordámušat eiseválddiide dán hárrái, vuordá doaimma čuovvuluvvot.

  Dás gulat go hállá dán birar.

  Kvääniteatteri halddahushoavda okta 100 olbmos gii galgga lohkat dáruiduhttinraporta.
 • Nye angrep mot Kyiv - Tre drept - deriblant barn

  Russland angrep i natt Kyiv med ballistiske missiler. Tre mennesker skal ha mistet livet. To av dem skal ha vært barn.

  Ukrainerne hevder de skøt ned missilene som kom fra Russland. Skadene skal ha oppstått da rester av missiler falt ned.

  Tre mennesker mistet livet, melder myndighetene i Kyiv. To av de døde skal være barn. Det minste barnet var fem år gammel, det eldste tolv.

  I tillegg fikk minst 14 mennesker skader.