Stemmer kan bli forkastet – selv om én stemme kan skille mellom to representanter

Flere avgjørende stemmer kan bli forkastet dersom de ikke kommer inn i tide, bekrefter Sametinget.

Ravda Buljo Gaup i kofte utenfor samfunnshuset i Karasjok

FØLGER LOVEN: Sametingets avdelingsdirektør Rávdná Nilsdatter Buljo Gaup henviser til loven når hun sier at enkelte stemmer kan bli forkastet dersom tidsfristen ikke overholdes.

Foto: Tor Sæther

– Det som hefter stemmetelling, er de stemmene som blir sendt fra kommuner hvor det er mindre enn 30 personer, som er registrert i Sametingets valgmanntall.

Det sier avdelingsdirektør i Sametingets administrasjon Rávdná Nilsdatter Buljo Gaup, som også har ansvaret for sametingsvalget 2021.

Velgere, i de kommune hvor det er registrert mindre enn 30 personer i Sametingets valgmanntall, hadde kun muligheten til å forhåndsstemme frem til 10. september under sametingsvalget.

Kan bli forkastet

For at disse forhåndsstemmene skal kunne godkjennes må de ha kommet inn til samevalgstyret innen klokken 17:00 dagen etter valgdagen, ifølge forskrift om valg til Sametinget.

– Dersom stemmene ikke har kommet inn før klokken 17:00, så vil de ikke bli tatt med i tellingen, sier direktøren.

Stemmene kan bli kastet selv om det ennå er uklart i flere valgkrets hvem som kommer inn i Sametinget.

– Derfor er det viktig at stemmene kommer inn i tide, slik at alle stemmene blir telt opp. Sametingsvalget er såpass lite, alle stemmer er viktige. Dette kan ha store konsekvenser for valgresultatet, sier Buljo Gaup.

Ved tidligere valg har bare titalls stemmer skilt mellom ulike representanter til å komme inn i Sametinget.

Kommunene har igjen en frist til å sende inn stemmer og protokoller til opptellingsvalgstyret innen onsdag klokken 15:00. Da begynner fintellingen.

Teller stortingsvalgets stemmer først

Sametingsvelgere i kommuner med flere enn 30 personer i Sametingets valgmanntall, kunne altså stemme på selve valgdagen, men disse stemmene blir telt av kommunene først etter stortingsvalgets stemmer har blitt talt.

Dermed kan også disse stemmene bli forkastet, dersom tidsfristen ikke overholdes.

– Det står i loven at valglokaler og kommuner skal telle stortingsvalgets stemmer først, og når de er ferdig med dette, så skal de begynne å telle sametingsvalgets stemmer, sier Gaup Buljo.

Hun understreker at det er store forskjeller i de enkelte kommuner.

– Enkelte valglokaler og kommuner klarer å telle stemmene til begge valg ganske fort, men enkelte klarer ikke det, slik at det er forklaringen, sier hun.

Én time etter at tidsfristen er gått ut, er det ingen stemmer som er blitt forkastet, ifølge valgresultatet.no.

Valgresultatet klart i løpet av uken

– Det endelige valgresultatet blir klart i løpet av uken, det er det jeg kan si med klarhet, sier hun.

Bestemmelsene for å sikre et raskere valgoppgjør ble gjort i 2008. Da mente myndighetene at raskere valgresultat får flere til valgurnene, og valget får også større legitimitet blant folket.

I år stemte 40 prosent av alle stemmeberettige på forhånd, før 10. september. Sjekk tallene i tabellen.

Forhåndsstemmer

Valgdistrikt

Stemmeberettigede

Forhåndsstemmer

Prosent stemt

Østre valgkrets

2555

1079

42.23

Ávjovári valgkrets

3767

1575

41.81

Nordre valgkrets

3114

1464

47.01

Gáisi valgkrets

3136

1043

33.26

Vesthavet valgkrets

2171

745

34.32

Sørsamisk valgkrets

1520

657

43.22

Sør-Norge valgkrets

4276

1777

41.56

Totalt

20539

8340

40.61